Počet záznamů: 1  

Modulation of the Fcepsilon receptor I signaling by tyrosine kinase inhibitors: search for therapeutic targets of inflammatory and allergy diseases

 1. 1.
  0109001 - UMG-J 20043223 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Lusková, Petra - Dráber, Petr
  Modulation of the Fcepsilon receptor I signaling by tyrosine kinase inhibitors: search for therapeutic targets of inflammatory and allergy diseases.
  [Modulace signalizace receptoru Fcepsilon I inhibitory tyrozin kináz: hledání terapeutických cílů zánětlivých a alergických chorob.]
  Current Pharmaceutical Design. Roč. 10, č. 15 (2004), s. 1727-1736. ISSN 1381-6128
  Grant CEP: GA AV ČR IAA5052310; GA ČR GA204/03/0594; GA ČR GA310/00/0205; GA ČR GA301/03/0596; GA MZd NB6758; GA MŠk LN00A026
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: mast cell * Fc receptor * protein kinase
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.385, rok: 2004

  This review is focused on the use of tyrosine kinase inhibitors specific for Src family kinases (PP1/PP2, SU6656 and CT5269), Syk kinase (piceatannol, ER-27319 and BAY 61-3606) and Btk (terreic acid and LFM-A13) for a modulation of FcepsilonRI-mediated signaling in mast cells. Potential use of the inhibitors in the treatment of inflammatory and allergy diseases as well as future directions in the development of highly specific tyrosine kinases inhibitors of new generations and their use in an intended modulation of mast cell signaling are discussed

  Tento přehledný článek je zaměřen na využití inhibitorů tyrozin kináz specifických pro rodinu kináz Src (PP1/PP2, SU6656 a CT5269), kinázu Syk (piceatannol, ER-27319 a BAY 61-3606) a Btk (terreic acid a LFM-A13) pro modulaci signalizace zprostředkované FcepsilonRI v žírných buňkách. Je rozebráno potenciální využití těchto inhibitorů v léčbě zánětlivých a alergických chorob jakož i budoucí směry vývoje vysoce specifických inhibitorů tyrozin kináz nových generací a jejich využití v zamýšlené modulaci signalizace žírných buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016115