Počet záznamů: 1  

Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) – biomarker of exposure to carcinogenic PAHs

 1. 1.
  0087263 - ÚEM 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Beskid, Olena - Binková, Blanka - Dušek, Zdík - Rössner st., Pavel - Solanský, I. - Kalina, I. - Židzik, J. - Popov, T. A. - Farmer, P. B. - Šrám, Radim
  Chromosomal aberrations by fluorescence in situ hybridization (FISH) – biomarker of exposure to carcinogenic PAHs.
  [Chromosomové aberace analyzované metodou fluorescence in situ hybridizace (FISH) – biomarker expozice karcinogenním PAU.]
  Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. Roč. 620, - (2007), s. 62-70. ISSN 0027-5107
  Grant CEP: GA MŽP SL/740/5/03
  Grant ostatní:EU(NO) 2000-00091
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: chromosomal aberrations * polycyclic aromatic hydrocarbons * occupational exposure
  Kód oboru RIV: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
  Impakt faktor: 4.159, rok: 2007

  The results obtained in this study support the idea to use the FISH whole chromosome painting as a sensitive biomarker to evaluate both occupational and environmental exposure to carcinogens. The studied populations were policemen from Prague and Kosice and bus drivers from Sophia.

  Výsledky studie podporují názor, že metoda FISH s celochromosomovým barvením je citlivým biomarkerem pro hodnocení jak profesionální tak i environmentální expozice karcinogenům. Studovanými skupinami byli měsští strážníci z Prahy a Košic a řidiči autobusů ze Sofie.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149160