Počet záznamů: 1  

Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor)

 1. 1.
  0475937 - ÚSP 2018 RIV CZ slo J - Článek v odborném periodiku
  Halász, Ivan
  Vznik slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918 (Príspevok k storočnici vzniku slovenského časopisu Právny obzor).
  [Creation of the Slovak Legal Infrastructure after 1918 (Contribution to the 100th Anniversary of the Slovak Journal Právny obzor).]
  Právník. Roč. 156, č. 7 (2017), s. 603-618. ISSN 0231-6625
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: infrastructure * journal * state-building * law
  Obor OECD: Law

  Príspevok sa zaoberá problémom vzniku slovenskej právnickej infraštruktúry po roku 1918. Politické postavenie Slovenska a Slovákov bolo v tomto štáte všeobecne lepšie, než predtým v starom Uhorsku. V období rakúsko-uhorského dualizmu (1867–1918) len málo slovenských právnikov pracovalo v uhorskej justícii a štátnej správe.Väčšinou pracovali ako advokáti. Obmedzené bolo aj používanie slovenčiny v súdnictve a verejnej správe. Prvoradou úlohou právnikov po roku 1918 bolo preto vytvorenie komplexnej slovenskej právnickej terminológie, lebo slovenčina sa vtedy stala úradným jazykom. V tomto procese vytvárania terminológie zohral veľmi dôležitú úlohu časopis Právny obzor, ktorý bol založený v roku 1917, ako aj Jednota právnikov Slovenska, ktorá tento časopis vydávala. Tretím faktorom bol vznik slovenskej univerzity v Bratislave v roku 1919. Právnická fakulta Univerzity Komenského pracovala od roku 1921, avšak väčšina profesorov pochádzala z českých krajín. V začiatkoch len jeden profesor bol Slovák. Augustín Ráth bol zároveň aj prvým rektorom slovenského pôvodu tejto univerzity.

  The paper deals with the creation of the Slovak legal infrastructure after 1918, when Czechoslovakia was born. The political position of Slovakia and Slovaks in this state was generaly better than in the old Hungary.During the period of Austro-Hungarian dualism (1867–1918) only a limited number of Slovak lawyers worked in the Hungarian justice and state administration, majority of them worked as solicitors. The use of the Slovak language in the judiciary and public administration was also very limited. The first task for lawyers after 1918 was the creation of a complex Slovak legal terminology, because the Slovak language became the official language only recently. The journal Právny obzor, established in 1917 and the Union of Lawyers of Slovakia, which published this journal, played very important role in this proces. The third important factor was the creation of the first Slovak University in Bratislava in 1919. The Faculty of Law of Comenius University has worked since 1921, but the majority of professors came from the Czech lands. At the begining only one professor was Slovak, professor Augustín Ráth who became also the first Slovak rector of the University.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0272526

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  prav_2017_7_Halász.pdf3200.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.