Počet záznamů: 1  

Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). II./1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Textová část a soupis. II./2. Rejstříky a CD-ROM

 1. 1.
  0318225 - KNAV 2009 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Blažková, Lenka - Baďurová, Anežka - Vítek, Antonín
  Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16.-18. století (se vztahem k území České republiky). II./1. Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Textová část a soupis. II./2. Rejstříky a CD-ROM.
  [Views of Towns and their Parts in the Bohemica Printed Production 1501-1800. II./1. Bibliography of Foreign-language Bohemica 1501-1800. Introduction, Census. II./2. Indices, CD-ROM.]
  Praha: Knihovna Akademie věd ČR, v. v. i, 2008. 410 s. ISBN 978-80-86675-13-8
  Grant CEP: GA AV ČR IAA9083901
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70830501
  Klíčová slova: views of towns * book culture * book graphic * history of printing
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Dvoudílná publikace přináší v podobě řady rejstříků rozbor vyobrazení všech lokalit a jejich částí, zjištěných v cizojazyčných tiscích z produkce českých a moravských tiskáren z 15.-18. století a vyobrazení českých a moravských měst v zahraničních tiscích z téhož období. Doprovodný CD-ROM obsahuje reprodukce popsaných vyobrazení.

  A two-volume publication analyse the data of all views of towns and their parts appearing in foreign-language books of Czech and Moravian presses from the 16th to 18th centuries and the views of Czech and Moravian towns in foreign-printed books. The supplementary CD-ROM contain copies of described illustrations.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167694
   
Počet záznamů: 1