Počet záznamů: 1  

Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů

 1. 1.
  0524050 - BÚ 2020 RIV cze P - Patentový dokument
  Maršálek, Blahoslav - Klečka, Jan - Zezulka, Štěpán - Maršálková, Eliška
  Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů.
  [Mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms on the surface of materials.]
  2019. Vlastník: Botanický ústav AV ČR v. v. i. Datum udělení patentu: 02.10.2019. Číslo patentu: 308044
  Grant CEP: GA MK(CZ) DG16P02M041
  Klíčová slova: biodegradation * microorganism * detection
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-459&plang=CS

  Předmětem vynálezu je mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů, zejména plísní, bakterií, řas, sinic, mechů a lišejníků, na povrchu materiálů zahrnující zdroj excitačního záření pro excitaci detekovaného povrchu materiálu a kameru pro fluorescenční snímání excitovaného povrchu materiálu opatřenou paměťovým modulem pro ukládání snímků z kamery, jehož podstata spočívá v tom, že dále zahrnuje excitační optickou komoru s otvorem pro umístění na detekovaný povrch materiálu, ve které jsou uzavřeny soustava zdrojů excitačního záření, kamera, soustava optických emisních filtrů posuvných jednotlivě do zorného pole kamery a propouštějících vlnové délky odpovídající fluorescenčním signálům vyvolaným excitačním zářením zdrojů excitačního záření a charakteristickým pro jednotlivé skupiny organismů a řadič emisních filtrů pro posun optických emisních filtrů do zorného pole kamery.

  The invention is a mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms, in particular fungi, bacteria, algae, cyanobacteria, mosses and lichens, on a material surface comprising an excitation radiation source for excitation of the detected material surface equipped with memory module for storing images from the camera, based on the fact that it contains an excitation optical chamber with an aperture for positioning on the detected surface of the material in which the array of excitation radiation sources is enclosed, a camera, an array of optical emission filters movable individually into the camera's field of view and transmitting wavelengths corresponding to the fluorescence signals called by excitation radiation sources and characteristic of individual groups of organisms and an emission filter controller for shifting the optical emission filters into the field of view of the camera.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0308361

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  P19041_Botan. ústav AV ČR - patentová listina.pdf21.6 MBJinápovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.