Počet záznamů: 1  

Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka

 1. 1.
  0523089 - ÚČL 2021 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kosák, Michal
  Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka.
  [Neruda as Josef Barák’s editor? Survey of Neruda’s editorial practice based primarily on the example of Adolf Heyduk.]
  Česká literatura. Roč. 68, č. 1 (2020), s. 65-74. ISSN 0009-0468. E-ISSN 2571-094X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-01723S
  Výzkumná infrastruktura: CLB II - 90136
  Institucionální podpora: RVO:68378068
  Klíčová slova: Jan Neruda * Josef Barák * Adolf Heyduk * Authorship * Editorial Praxis
  Obor OECD: Specific literatures
  Způsob publikování: Open access
  https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:2ef734e4-c28c-4046-8dbf-7d8a65edbafb?article=uuid:9ef59c92-b6ee-458b-951c-340257189204

  Text s názvem „Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka“ si klade za cíl prozkoumat hypotézu, že Jan Neruda se podílel na redakci nebo autorství básní podepsaných Josefem Barákem, a tak zkoumat závěr studie Petra Plecháče a Jiřího Flaišmana: „Barákův problém: Neruda z pohledu současné stylometrie“ (Česká literatura č. 5/2017), který odvodil existenci textové podobnosti mezi oběma autory a pokusil se ji vysvětlit z hlediska teorie, že Jan Neruda se podílel na úpravách nebo byl spoluautorem těchto prací. Tento text analyzuje ediční praxi Jana Nerudy v období 1859–1860 na základě srovnání nově objevených rukopisů básní A. Heyduka, V. A. Crhy, E. B. Kaizla a J. V. Jahna s tištěným materiálem v publikacích vydaných Nerudou zejména v prvním ročníku časopisu Obrazy života (1859) a v knižním vydání Heydukovy Básně (Básně, 1859). Na základě této analýzy a kritického stanovení omezení vyplývajících z dostupného analyzovaného archivního materiálu autor charakterizuje redakční práci Jana Nerudy a dochází k závěru, že netvoří základ pro hypotézu, že Neruda provedl rozhodující změny v textu básně Josefa Baráka vedoucí ke změně stylometrických ukazatelů.

  The text titled “Neruda as Josef Barák’s editor? A survey of Neruda’s editorial practice based primarily on the example of Adolf Heyduk” sets out to examine the hypothesis that Jan Neruda had a hand in the editorship or authorship of poems signed by Josef Barák, thus examining the conclusion of the study by Petr Plecháč and Jiří Flaišman: “Barák’s problem: Neruda from the standpoint of contemporary stylometry” (Česká literatura No. 5/2017), who deduced that there was a textual similarity between the two authors and attempted to explain it in terms of the theory that Jan Neruda was involved in editing or co-authoring his work. The present text analyses Jan Neruda’s editing practice during the 1859–1860 period on the basis of a comparison of newly discovered manuscripts of poems by A. Heyduk, V. A. Crha, E. B. Kaizl and J. V. Jahn with printed material in publications edited by Neruda, particularly in the first annual volume of the journal Obrazy života (Images of Life, 1859) and in the book edition of Heyduk’s Básně (Poems, 1859). On the basis of this analysis and the critical determination of constraints emerging from the available archive material under analysis, the author characterizes Jan Neruda’s editorial work, concluding that it does not form a basis for the hypothesis that Neruda made decisive alterations to the text of the poems by Josef Barák resulting in a change in stylometric indicators.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307492

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  ČL_2020_1-65-74.pdf1105.4 KBVydavatelský postprintpovolen
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.