Počet záznamů: 1  

Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty dynastie Jin. Integrace a legitimita moci v období rozdrobení

 1. 1.
  0438011 - OÚ 2015 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hrubý, Jakub
  Nehanští vládci jako příslušníci titulární šlechty dynastie Jin. Integrace a legitimita moci v období rozdrobení.
  [Non-Han Rulers as members of the Titled Nobility during the Jin Dynasty: Integration and Legitimacy during the Disunion Period.]
  Nový Orient. Roč. 69, č. 3 (2014), s. 30-38. ISSN 0029-5302
  Institucionální podpora: RVO:68378009
  Klíčová slova: Western Jin dynasty * titled nobility * non-Han ethnic groups
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Zhroucení centrální autority po pádu dynastie Han nutně vedlo k proměně mnoha císařských institucí. Nestabilní politická situace období rozdrobení vyžadovala pružný přístup k tradici a schopnost redefinovat základní institucionální pilíře císařské autority se zřetelem na nalezení nových zdrojů politické legitimity. Jednou ztěchto nově vymezených institucí byl i systém udělování šlechtických ranků. S rostoucím významem nehanských etnických skupin, které stále častěji zasahovaly do dění v Centrální planině, se setkáváme s udílením vysokých aristokratických titulů vládcům nezávislých politických entit mimo rámec říše. Nástupnické císařské režimy částečně pokračovali v praxi dynastie Han, ale vyhrocená politická situace a snaha zavázat si nehanské vládce jako potenciální spojence nutila dvůr udílet tituly systematicky. Článek si klade za cíl objasnit na příkladu dynastie Jin晉 (266–420) praktické i vysoce symbolické využití systému udělování šlechtických hodností coby užitečného nástroje diplomacie a zahraniční politiky, který odráží proměny postojů a strategií dvora vůči čím dál agresivnějším nomádům pronikajícím na čínské území.

  Collapse of the central authority after the fall of the Han Dynasty inevitably led to profound transformation of many imperial institutions. Unstable political situation demanded flexible handling of the tradition as well as ability to redefine crucial institutional concepts of the imperial authority in order to find new or additional sources of political legitimacy. One of these newly defined institutions was the system of titled nobility. With the growing importance of non-Han ethnic groups whose military might made them both valuable allies as well as potential formidable foes the court tried hard to win their support through bestowal of high noble dignities on their leaders. To a certain degree these bestowals followed well established Han practice, yet the whole system was much more institutionalized as a means how to integrate potentially hostile forces into the realm under the imperial authority. The article focuses on the Jin Dynasty (266–420 A.D.) and documents the utility and flexibility of the practice stressing the symbolic meaning of the bestowals as a useful tool of diplomacy and legitimization mirroring the immediate strategic needs of the court in its power struggle with the rival nomadic regimes.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242364

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.