Počet záznamů: 1  

Demokraci w Europie Środkowej — Przypadek Polski

 1. 1.
  0434650 - PSÚ 2015 RIV PL pol J - Článek v odborném periodiku
  Klicperová-Baker, Martina - Košťál, J.
  Demokraci w Europie Środkowej — Przypadek Polski.
  [Democrats in Central Europe — A focus on Poland: A typology of political mentalities derived from a secondary analysis of EVS.]
  Przegląd Psychologiczny. Roč. 57, č. 1 (2014), s. 35-50. ISSN 0048-5675
  Institucionální podpora: RVO:68081740
  Klíčová slova: Poland * Central Europe * democracy
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  Zatímco se obyvatelé střední Evropy vyrovnávají s demokracií, integrací do EU a ekonomickou recesí, nabývají na důležitosti jejich psychologické charakteristiky. Článek prezentuje sekundární analýzu dat Evropské studie hodnot (EVS, vlna 4., 2008-2012) a výsledné politické mentality / ideologie. Celkem 73 indikátorů od N = 63,281 respondentů ze 44 zemí bylo podrobeno trsové K-means analýze, která vyprodukovala pět stabilních populačních trsů: 1. Sekulární demokraté, 2. Religiózní demokraté, 3. Nedemokratičtí skeptici, 4. Netolerantní chudí tradicionalisté a 5. Antidemokratičtí aktivisté. Výsledky naznačují, že Polsko je v demokracii silně zakotveno díky významnému podílu demokratů (25% Religiózních a 5% Sekulárních demokratů) ale také čelí problémům vzhledem k nejvyššímu podílu Tradicionalistů, kteří postrádají moderní toleranci, a také vzhledem k poměrně početnému podílu (20%) Anti-demokratických Autoritářských Aktivistů, kteří bývají politicky zvláště aktivní. Nedemokratičtí skeptici jsou v Polsku poměrně vzácní (14%), ač bývají typičtí pro post-komunistickou střední Evropu a v sousední České republice a v Maďarsku ostentativně převažují. Tato typologie do značné míry vysvětluje demokratičnost, převládající tradicionalizmus, jakož i hrdinské odhodlání, které Poláci ve svých dějinách demonstrovali. Tato typologie také ukazuje zdroje k optimismu i obezřetnosti na polské cestě k demokracii a prosperitě.

  Psychosocial characteristics of Central Europeans are assessed by secondary analysis of European Values Study data (EVS, wave 4, 2008-2010) and resulting political mentalities/ideologies. K-means cluster analysis (73 indices, 44 countries, N = 63,281) yielded five stable population clusters. Results illustrate Polish strong footing in democracy (25% Religious Democrats, 5% Secular Democrats) but also a challenge due to the plurality (36%) of Traditionalists, economically challenged and lacking modern tolerance, and as many as 20% of Anti-democratic Authoritarian Activists, politically active but with a low appreciation for democracy. Non-democratic Skepticism, typical for the post-communist Central Europe, is uncommon in Poland (14%). This constellation helps to explain democratic creed, overwhelming traditionalism, as well as brave determination demonstrated in Polish history. It also explicates the sources of optimism and reservations for the Polish path to prosperous democracy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238645

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.