Počet záznamů: 1  

Layered Double Hydroxide-Related Mixed Oxides Deposited on Al2O3/Al Support

 1. 1.
  0329150 - ÚCHP 2010 ES eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kovanda, F. - Jirátová, Květa - Koloušek, D. - Klempa, Jan - Gaálová, Jana
  Layered Double Hydroxide-Related Mixed Oxides Deposited on Al2O3/Al Support.
  [Směsné oxidy připravené kalcinací LDH nanesených na nosič Al2O3/Al.]
  Abstracts. Jerusalem: -, 2009, s. 536. ISBN N.
  [EuropaCat IX: "Catalysis for Sustainable World". Salamanca (ES), 30.08.2009-04.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA104/07/1400; GA ČR GA106/09/1664
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: layered double hydroxides * supported mixed oxide catalysts * emperature programmed reduction
  Kód oboru RIV: CC - Organická chemie
  http://www.certh.gr/577CC7CC.en.aspx

  The MII-Al and MII-Cu-Al LDH precursors were deposited on Al2O3/Al support during hydrothermal reaction in aqueous solutions containing divalent metal cations. Only a slight incorporation of Mn into deposited solid was observed. The obtained LDH films consisted of thin platelet crystals oriented nearly perpendicularly to the support; their morphology did not change even after heating at 500 °C, when mixed oxides were formed. The deposited mixed oxides containing Cu showed reduction peaks at relatively low temperatures; such catalysts could be very active in oxidation reaction, e.g., in the catalytic combustion of VOC.

  MII-Al a MII-Cu-Al LDH prekursory byly naneseny na nosič Al2O3/Al během hydrotermální reakce ve vodných roztocích obsahujících divalentní kationů kovů. Bylo pozorováno pouze malé množství vneseného manganu do nanesené tuhé fáze. Získaný LDH film sestával z tenkých krystalů orientovaných kolmo k nosiči, jejichž morforologie se neměnila ani po zahřívání na 500 °C, kdy vznikly směsné oxidy. Nanesené směsné oxidy obsahující měď vykázaly redukční píky při relativně nízkých teplotách. Takové katalyzátory by mohly být velmi aktivní při oxidačních reakcích, např. katalytické oxidaci VOC.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0175266

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.