Počet záznamů: 1  

Algae, cyanobacteria and Chytridiales of Černé lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic)

 1. 1. 0323967 - BU-J 2009 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Lukavský, Jaromír
  Algae, cyanobacteria and Chytridiales of Černé lake in the Bohemian Forest (Šumava, Czech Republic).
  [Řasy, sinice a chytridie Černého jezera na Šumavě (Česká republika).]
  Silva Gabreta. Roč. 15, č. 1 (2009), s. 1-48 ISSN 1211-7420
  Grant CEP: GA MŠk 1M0571; GA ČR GA206/04/0967
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: acidification * species richnes * long-term changes
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Algae of Černé Lake, in the Bohemian Forest, were studied through the period 1988–2004. The results are compared with records of algae of the lake in 1897, 1935–1937, 1941, and also with some paleolimnological records from sediment cores. The lake was acidified and its hydrochemistry, phytoplankton and zooplankton have seriously changed since the 1870s. The Secchi depth at ca. 2 m in 1898 increased to ca. 15 m in 1960–1980 as a result of atmospheric acidification and dropped back to ca. 7 m by 2000. There were 422 taxa of cyanobacteria and algae found together in the lake, including the lake corrie; 260 were recent, 43 species were plankton, 143 species benthic, 77 taxa were growing on rocks on the lake wall, and 157 species of Bacillariophyceae were determined from the cores. A few taxa are new for the Czech Republic

  Řasy a sinice Černého jezera na Šumavě byly inventarizovány od 1898 do 2004, vč. palinolimnologických záznamů. Dohromady bylo evidováno 422 taxonů, 260 recentních, 43 v planktonu, 143 v bentosu, 157 rozsivek bylo z vrtu. Vyhodnocení měření průhlednosti Secchiho deskou demonstrovalo acidifikační periodu v r. 1960-1980.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0171786