Počet záznamů: 1  

Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of biomarkers related to folate and cobalamin status in human serum after dimercaptopropanesulfonate reduction and heptafluorobutyl chloroformate derivatization

 1. 1.
  0310218 - BC 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimek, Petr - Hušek, Petr - Zahradníčková, Helena
  Gas chromatographic-mass spectrometric analysis of biomarkers related to folate and cobalamin status in human serum after dimercaptopropanesulfonate reduction and heptafluorobutyl chloroformate derivatization.
  [Analýza biomarkrů folátového a kobalaminového stavu v lidském séru po redukci dimerkaptopropansulfonátem a derivatizaci heptafluorobutylchlormravenčanem plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí.]
  Analytical Chemistry. Roč. 80, č. 15 (2008), s. 5776-5782. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  Grant CEP: GA ČR GA303/06/1674
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: biomarkers * gas chromatographic * chloroformate derivatization
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  Impakt faktor: 5.712, rok: 2008

  Methylmalonic acid and total homocysteine belong to useful clinical indicators of cobalamin and folate status and are commonly measured separately. A sensitive and rapid method has been developed for simultaneous determination of both biomarkers and related metabolites in serum or plasma by isotope dilution gas chromatography–mass spectrometry. Thiols bound in disulfide bonds were released with 2, 3-dimercapto-1-propanesulfonic acid (DMPS), and after deproteinization, they were phase-transfer derivatized with heptafluorobutyl chloroformate in a single step. The reducing capability of the DMPS agent was comparable to that of the dithiothreitol, but exceeded the latter in much cleaner extracts obtained. The new method enabled GC-MS screening of aminoacidic metabolites as their N(S,O)-heptafluorobutoxycarbonyl heptafluorobutyl ester derivatives in serum or plasma. Accurate quantitation of seven biomarkers was accomplished by using deuterated internal standards.

  Kyselina malonová a celkový homocystein patří k důležitým indikátorům stavu kobalaminu a folátů v organismu a dosud byly měřeny odlišnými metodami. Byla vyvinuta citlivá a rychlá metoda stanovení obou biomarkrů a s nimi souvisejících metabolitů v séru a plasmě plynovou chromatograffí s hmotnostní detekcí. Thiolové vazby v disulfidech byly uvolněny kyselinou 2, 3-dimerkapto-1-propansulfonovou (DMPS) a po deproteinaci byly derivatizovány heptafluorbutyl chlormravenčanem jednostupňovou reakcí. Redukční schopnosti DMPS byly srovnatelné s dithiothreitolem, ovšem DMPS poskytovalo mnohem čistější produkty reakce. Nová metoda umožnila GC-MS kvantifikaci sedmi metabolitů aminokyselin jako jejich N(S,O)-heptafluorobutoxykarbonylheptafluorobutyl esterů v séru a plasmě s použitím deuterovaných vnitřních standardů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162152

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.