Počet záznamů: 1  

Trendy v časových oknech jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

 1. 1.
  0306278 - ÚI 2008 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Nováková, L. - Karel, F. - Aubrecht, P. - Tomečková, Marie - Rauch, Jan - Štěpánková, O.
  Trendy v časových oknech jako rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.
  [Trends in Time Windows as Risk Factors of Cardiovascular Diseases.]
  Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008 - (Snášel, V.), s. 148-159. ISBN 978-80-227-2827-0.
  [Znalosti 2008. Annual Conference /7./. Bratislava (SK), 13.02.2008-15.02.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA201/05/0325; GA AV ČR 1ET101210513; GA AV ČR 1ET200300413
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: časové řady * asociační pravidla * kardiovaskulární onemocnění
  Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

  Článek se zabývá daty získanými v rámci longitudinální studie STULONG a hledá způsob, jak charakterizovat časový průběh fyziologických parametrů a jeho vliv na to, zda se klinicky manifestuje kardiovaskulární onemocnění. K tomuto účelu navrhuje nový způsob definice odpovídajících atributů pomocí metody časových okem a diskretizace trendů. Takto získané atributy jsou použity pro identifikaci zajímavých podskupin, v nichž se výrazně liší frekvence zdravých a nemocných pacientů ve srovnání s celou skupinou pacientů. Jako nástroje pro hledání podskupin jsou použity LispMiner a heuristický nástroj pro hledání ordinálních asociačních pravidel, jejichž výsledky jsou porovnávány.

  The data of longitudinal epidemiological study STULONG are used to search the way to describe the physiological characteristics in the time and its influence on the manifestation of cardiovascular diseases. New kind of definition of attributes by means of method of time windows and in terms of discrete function of trends is proposed. LispMiner is implemented to search the subgroups of patients and heuristics to search the association rules. Their results and consequences are compared
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159350

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.