Počet záznamů: 1  

Ruské zajetí jako celoživotní profesní inspirace. Válečná léta botanika Josefa Podpěry

 1. 1.
  0123083 - A-Z 20013185 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Pazdera, David - Kodera, Pavel
  Ruské zajetí jako celoživotní profesní inspirace. Válečná léta botanika Josefa Podpěry.
  [Russian captivity as the whole-life professional inspiration. War years of botanist Josef Podpěra.]
  Osobnosti a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference konané Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích dne 10. listopadu 2000. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2001 - (Petráš, J.), s. 9-23. ISBN 80-86260-14-3.
  [Osobnosti a první světová válka. České Budějovice (CZ), 10.11.2000]
  Grant CEP: GA MŠMT LN00A041
  Klíčová slova: science and war * World War I
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  V úvodu studie autoři představují svou pracovní typologizaci životních osudů českých vědců v první světové válce. Následně se pouštějí do analýzy válečných osudů českého, resp. moravského botanika Josefa Podpěry, který je zajímavým příkladem toho, jak se válečný konflikt za určitých okolností může stát významným profesním přínosem. Podpěra prodělal začátek války jako důstojník c. k. domobrany. V březnu 1915 se při pádu pevnosti Přemyšl dostal do ruského zajetí a byl umístěn do východoruského města Ufa, kde se záhy začal systematicky zabývat studiem místní flóry a ruské botaniky, od podzimu 1915 dokonce pod patronátem zdejšího gubernského muzea. Jeho vědeckou činnost v Ufě přerušil až příchod československých legií, do nichž v létě 1918 vstoupil. Pobyt v Ufě dal Podpěrovi pevné základy znalostí ruské přírody a botaniky, na nichž po válce postavil svou velmi úspěšnou kariéru na Masarykově univerzitě v Brně.

  In the introduction of the study authors present their working typologization of career of Czech scientists during WW I. Consequently, they begin with the analysis of a war line of a Czech, or Moravian botanist Josef Podpěra, who is an interesting example how the military conflict in the certain circumstances could be an important benefit for a professional career. On the eve of the war Podpěra was an officer of c. k. Landsturm. In March 1915, when the fortification Přemyšl fell, he was taken as a Russian prisoner and was transported into eastern Russia town Ufa where he began with studying Russian nature and botany, since autum 1915 even under the patronage of the gubernian museum in Ufa. His scientific activity in Ufa was continuing till the approach of Czechoslovak legions which he joined in summer 1918. The continuance in Ufa gave Podpěra a solid base of knowledge of Russian nature and botany, which he built his very succesfull career at Masaryk university in Brno after war on.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0021351

   
   

Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.