Počet záznamů: 1  

Morphogenesis of palatal ridges in the golden hamster (Mesocricetus auratus, Rodentia)

 1. 1.
  0023376 - ÚŽFG 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Buchtová, M. - Matulová, Petra - Witter, K. - Tichý, F.
  Morphogenesis of palatal ridges in the golden hamster (Mesocricetus auratus, Rodentia).
  [Morfogeneze patrových lišt u křečka zlatého (Mesocricetus auratus, Rodentia).]
  Acta veterinaria Brno. Roč. 74, č. 3 (2005), s. 319-327. ISSN 0001-7213
  Grant CEP: GA MŠk OC B23.001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: oral cavity
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.353, rok: 2005

  Rugae palatinae (RP) -transversal mucosal ridges of the mammalian palate - are assumed to play role during closure of the palate in embryos. The aim of this study was to assess the morphogenesis of palatal ridges in the golden hamster by light and scanning electron microscopy. Cell proliferation was detected by immunohistochemical staining of proliferation cell nuclear antigen (PCNA). In the hamster, three to four antemolar and three intermolar ridges were formed. In ED 11.0 (ED-embryonic day) embryos, RP1 and RP3 were at the epithelial thickening stage, RP2 was a primitive ruga in the rostral part of the palatal processes. In the caudal part of the palate, an epithelial placode represented the prospective RP4-RP7. At ED 12.5, the closed secondary palate bore six ridge primordia. Only RP2 protruded distinctly into the oral cavity. At ED 13.0-14,5 and ED 15,0-15,5, the mesenchymal core of the antemolar and intermolar ridge primordia, respectively, started to develop.

  Rugae palatinae (RP) - transverzální slizniční lišty na patře savců - pravděpodobně hrají úlohu při uzavírání patra u embryí. Cílem této studie byl popis morfogeneze patrových lišt u křečka zlatého na základě vyšetření světelným a rastrovacím elektronovým mikroskopem. Buněčná proliferace byla stanovena imunohistochemickým průkazem PCNA. U křečka byly na patře vytvořeny tři až čtyři antemolární a tři intermolární patrové lišty. U embryí v ED 11.0 (ED - den embryonálního vývoje) představovaly RP1 a RP3 epiteliální ztluštění, RP2 primitivní patrovou lištu v rostrální části patrových výběžků. V kaudální části patra se nachází epiteliální ztluštění, které je oblastí dávající základ budoucím patrovým lištám RP4-RP7. V ED 12,5 bylo sekundárnípatro uzavřené a mělo na svém povrchu základy šesti patrových lišt. Pouze RP2 vyčníval zžetelně do dutiny ústní. Vývoj mezenchymálního jádra začal v ED 13,0-14,5 u antemolárních a v ED 15,0-15,5 u intermolárních lišt.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0112024
   
Počet záznamů: 1