Počet záznamů: 1  

Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová

 1. 1.
  0505258 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Florianová, Hana
  Klaretův výraz blesia, zubní červ a léčení zubů ve středověkých pramenech.
  [Claretus’ Word blesia, Tooth Worm and Healing Toothache in Medieval Sources.]
  Zahrada slov: ad honorem Zuzana Silagiová. Praha: Filosofia, 2019 - (Černá, J.; Kocánová, B.; Nývlt, P.), s. 145-161. ISBN 978-80-7007-562-3
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Latin lexicography * Bartholomaeus de Solencia dictus Claretus * Albicus de Uniczow * medieval medicine * history of dental medicine
  Obor OECD: Specific languages

  Klaretův Glosář (vznikl kolem roku 1365) obsahuje některé latinské názvy nemocí, které zatím nebyly identifikovány nebo jejichž význam byl dosud určen jenom přibližně. Latinský výraz blesia ve dvojici blesia črvosubel je v příspěvku nově identifikován jako zkomolený starý německý název blínu (bilisa, belisa). Blín byl používán nejen k tišení bolesti, ale jeho semena se používala také k vykuřování „červa“ z děravého zubu. Zubní červ byl totiž od starověku až do začátku 18. století (v lidové medicíně běžně ještě v 19. století) pokládán za příčinu zubního kazu a jednu z příčin bolesti zubů. Různé postupy k odstranění zubního červa jsou popsány ve středověkých lékařských kompendiích a encyklopediích, také v díle Practica medicinalis Albíka z Uničova (kolem 1360–1426), profesora pražské lékařské fakulty a královského lékaře. Kromě blínu autorka identifikuje také další rostliny, které se k ošetření „červivého“ zubu kdysi používaly.

  Claretus’ Glossary (composed ca. 1365) contains some Latin names of diseases that have not yet been identified or whose meaning has been so far established only approximately. The author identifies the Latin word blesia that occurs in the pair blesia črvozubel as a mangled Old German name of the henbane (bilisa, belisa). The henbane was not only applied to relieve pain, but its seeds were used in fumigating a “worm” from a leaking tooth. Since the Antiquity until the beginning of the 18th century (in folk medicine until the 19th century) a tooth worm was considered to be the cause of dental decay and one of toothache’s triggers. Various procedures of removing a tooth worm have been described in medieval medical compendia and encyclopaedias, including the Practica medicinalis by Albík of Uničov (Sigismundus Albicus de Uniczow, ca. 1360–1426), the professor of Prague faculty of medicine and royal physician. Apart from the henbane, the author identifies also other plants that were once used in treating “wormy” teeth.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296740

   
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.