Počet záznamů: 1  

Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?

 1. 1.
  0489947 - ÚH 2019 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Barešová, Magdalena - Načeradská, Jana - Novotná, Kateřina - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin
  Mohou sinice zlepšit úpravu pitné vody? Sci-fi nebo realita?
  [Are cyanobacteria capable of enhancing drinking water treatment? Sci-fi or reality?]
  Pitná voda 2018. České Budějovice: W&ET team, 2018 - (Kalousková, N.; Dolejš, P.), s. 163-168. ISBN 978-80-905238-3-8.
  [Pitná voda 2018. Tábor (CZ), 28.05.2018-31.05.2018]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA18-14445S
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: algal organic matter * coagulation * cyanobacteria * drinking water treatment * humic substances * kaolin
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

  Úprava pitné vody se potýká s výskytem sinic a řas především sezónně a to zejména ve fázi jejich odumírání, kdy dochází k uvolnění značného množství celulárních organických látek (COM – Cellular Organic Matter). Vzhledem k tomu, že COM jsou nejen obtížně odstranitelné, ale ovlivňují i odstranitelnost dalších znečišťujících příměsí, cílem výzkumu bylo zhodnotit vliv COM extrahovaných ze dvou druhů běžně se vyskytujících sinic – Microcystis aeruginosa a Merismopedia tenuissima na koagulaci dalších přírodně se vyskytujících částic a látek přítomných v povrchových vodách: kaolinové suspenze, huminových látek a buněk M. tenuissima. Bylo prokázáno, že vyšší koncentrace COM nezbytně nevedou k narušení koagulace. V případě, že COM interagují s dalšími znečišťujícími příměsi, mohou tyto interakce vést naopak ke snížení dávek koagulantu a zvýšení účinnosti odstranění nejen zákalu ale i efektivnější koagulaci huminových látek.

  Drinking water treatment struggles with cyanobacteria and algae mainly on a seasonal basis especially when they decay and release amounts of cellular organic matter (COM). As COM is not only difficult to be removed but it also impacts the removability of other impurities, this paper aims to evaluate the effect of COM derived from two common cyanobacterial species– Microcystis aeruginosa and Merismopedia tenuissima on coagulation of other naturally occurring particles and molecules present in surface waters: kaolin suspension, humin substances and cells of M. tenuissima. Our findings show that higher COM concentrations do not have to disrupt coagulation. When COM interacts with other impurities, it can even lower coagulant doses and increase both turbidity and humic matter removal efficiencies.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0284343