Počet záznamů: 1  

Vliv celulárních látek na koagulaci buněk sinice Merismopedia tenuissima

 1. 1.
  0479565 - ÚH 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Novotná, Kateřina - Barešová, Magdalena - Blechová, Magdalena - Pivokonská, Lenka - Pivokonský, Martin - Janda, V.
  Vliv celulárních látek na koagulaci buněk sinice Merismopedia tenuissima.
  [The influence of cellular organic matter on the coagulation of Merismopedia tenuissima cells.]
  Zborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda. Trenčianské Teplice: VodaTím s.r.o, 2017, s. 201-208. ISBN 978-80-971272-5-1.
  [Konference s mezinárodnou účasťou Pitná voda. Trenčianské Teplice (SK), 19.09.2017-21.09.2017]
  Institucionální podpora: RVO:67985874
  Klíčová slova: algal organic matter (AOM) * cells * coagulation * cyanobacteria * Merismopedia tenuissima
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)

  Příspěvek se zabývá koagulací sinice Merismopedia tenuissima, konkrétně vlivem celulárních organických látek (cellular organic matter – COM) na účinnost odstraňování celých buněk. Nejprve byly prováděny koagulační pokusy s jednotlivými složkami (buňky, COM), které ukázaly, že účinnost jejich odstranění se značně liší. Zatímco v případě buněk dosahovala až 99 %, u celulárních látek to bylo jen cca 43-53 % (v závislosti na jejich počáteční koncentraci), což je patrně zapříčiněno jejich hydrofilním charakterem a vysokým obsahem nízkomolekulární složky. Při koagulaci buněk a COM současně pak bylo dosaženo obdobných účinností jako u testů s jednotlivými složkami, a to i za použití nižších koncentrací koagulačního činidla. Za přítomnosti COM došlo k posunu pH optimálního pro koagulaci buněk, a tedy i ke změně reakčních mechanismů. Samotné buňky byly nejlépe odstraňovány v oblasti kolem neutrálního pH (6,0-7,7) převážně mechanismem adsorpce, směs buněk a COM byla nejúčinněji koagulována v mírně kyselém pH (5,0-6,5), kde je dominantním mechanismem nábojová neutralizace. Tyto výsledky poukazují na existenci interakcí mezi buňkami sinice a celulárními látkami, což bylo potvrzeno i pokusy bez použití koagulačního činidla. Je tedy zřejmé, že za vhodně optimalizovaných podmínek COM nenarušují koagulaci buněk.

  This study deals with coagulation of the cyanobacterium Merispomedia tenuissima. The impact of cellular organic matter (COM) on the removal of its cells was investigated. Jar tests with single compounds (cells, COM) revealed that their coagulation efficiency greatly differs – it reached up to 99% in the case of the cells, whereas the coagulation efficiency of COM did not exceed 43-53% (depending on the initial concentration). It might be explained by prevailing hydrophilic character and a significant content of low molecular weight compounds in COM. When the cells and COM were coagulated simultaneously, similar removal rates were reached even by using lower doses of coagulant. Further, the presence of COM changed the optimal pH for cells removal, thus altered coagulation mechanisms. While single cells succumbed mainly to adsorption at about neutral pH (6.0-7.7), cells and COM mixture did rather undergo charge neutralization at slightly acidic pH (5.0-6.5). These results suggested the existence of interactions between the cells and COM that was verified by jar tests without addition of any coagulant. Thus, if the reaction conditions are optimized, cellular organic matter does not deteriorate coagulation of cells.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275544