Počet záznamů: 1  

Mapa introdukce dřevin do zahrad a parků ČR (výběr): Introdukce sempervirentních dřevin

 1. 1.
  0457304 - BÚ 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Tábor, Ivo - Wild, Jan
  Mapa introdukce dřevin do zahrad a parků ČR (výběr): Introdukce sempervirentních dřevin.
  [Map of the woody plant introduction into garden and parks of the Czech Republic (a selection): Introduction of evergreen woody plants.]
  Interní kód: DF12P01OVV005-M18 ; 2015
  Technické parametry: Vektorová projekce vyhodnocení původu, stáří a významu introdukovaných sempervirentních dřevin v ČR.
  Ekonomické parametry: Podklad pro územní plánování a správu památky UNESCO
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV005
  Klíčová slova: dendrology * plant introduction * historical parks
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  http://www.ibot.cas.cz/vyznam_introdukce_a_sortimentu_drevin_pro_pamatky_

  Cílem předkládané specializované mapy s odborným obsahem je sloužit jako odborný podklad pro kvalifikované rozhodování správců památek zahradního umění a orgánů státní správy a seznámení odborné veřejnosti s novými poznatky o historii introdukce dřevin. Mapa se zaměřuje na významná centra introdukce stálezelených listnatých dřevin na naše území. Součástí mapy je shromáždění historických dokladů o introdukci dřevin a vyhodnocení historie introdukce dřevin do Evropy a na naše území. Protože výběr zahrnuje široký mnohočeleďový sortiment sempervirentních dřevin, jsou obecné závěry, které je možno z dat a map učinit, aplikovatelné i na další výběry introdukovaných dřevin, zejména ohledně původu a stáří introdukcí a podílu prvointrodukcí.

  The main objective of the map is to serve as a tool for competent management of monuments of garden art, and for government institutions in this field. The map is focussed on important centres of introduction of evergreen trees and shrubs in the Czech Republic. A part of the database supplementing the maps are data sets on history of introduction of selected taxa in Europe and in the CR. Because the selection represents a broad multi-family assortment, the conclusions made are representative of all the Czech woody plants, particularly from the viewpoint of the provenance and the proportion of first country records.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0257950
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0457304.pdf0753.6 KBJinápovolen
   
Počet záznamů: 1