Počet záznamů: 1  

Analýza napjatosti torzně namáhaných tvrdých pryží při velkých deformacích a hyperelastickém chování

 1. 1.
  0451867 - ÚT 2016 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šulc, Petr - Pešek, Luděk - Bula, Vítězslav - Cibulka, Jan - Košina, Jan
  Analýza napjatosti torzně namáhaných tvrdých pryží při velkých deformacích a hyperelastickém chování.
  [Stress analysis under torsion loading hard rubber for a large deformation and hyperelastic behaviour.]
  DYMAMESI 2015. Praha: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., 2015 - (Zolotarev, I.; Pešek, L.), s. 67-76. ISBN 978-80-87012-57-4.
  [DYMAMESI 2015. Praha (CZ), 24.11.2015]
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: hard rubber * torsion vibration * large deformation * hyperelasticity * parameter identification
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Příspěvek se zabývá analýzou napětí tvrdé pryže při velkých torzních deformacích. Tato studie byla motivována snahou zvýšit teoretický základ pro experimentální vyhodnocení chování materiálu z tvrdé gumy na naší testovací soupravě. Byla získána deformační energie z Mooney- Rivlinova modeu (MRM) pro smykové namáhání a poté byly získány MRM konstanty laděním na experimentální torzní deformační křivku. Poté naladěný válcový model z MRM byl testován při torzním zatížením pro vyhodnocení napjatosti. Kromě radiálního rozdělení smykových napětí a přetvoření byla věnována pozornost vyhodnocení axiálního napětí. Toto by mohlo pomoci posoudit vliv tahových napětí na tangenciálních deformacích zkušebního vzorku při velkých deformacích v krutu.

  The paper deals with a stress analysis of hard rubber under large torsion deformations. This study was motivated by effort to enhance the theoretical background for experimental evaluation of material behaviour of hard rubbers on our test rig. First the Mooney Rivlin model (MRM) for shear case of loading was developed and then MRM constants were attained by fitting of the MRM to the experimental torsion-deformation curve. Then the tuned MRM cylindrical model was tested under torsion loading for evaluation of stress state. Besides the radial distribution of shear stress and strain the attention was paid for evaluation of axial stresses. It could help to assess the influence of the tension stresses on the tangential deformations of the test sample during large torsion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0254394
   
Počet záznamů: 1