Počet záznamů: 1  

Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza fytocenologických dat

 1. 1.
  0442196 - BÚ 2016 RIV CZ cze L2 - Specializované mapy
  Wild, Jan - Kirschner, Jan - Kohlová, Jana
  Stanovištní charakteristiky a vegetační prvky II. Syntéza fytocenologických dat.
  [Habitat characteristics and vegetation elements II. A synthesis of phytosociological data.]
  Interní kód: DF12P01OVV005-M4 ; 2014
  Technické parametry: 1:2880 vektorové znázornění fytocenologické rajonizace Průhonického parku
  Ekonomické parametry: Podklad pro územní plánování a správu památky UNESCO
  Grant CEP: GA MK(CZ) DF12P01OVV005
  Klíčová slova: ecology * habitat attributes * phytosociology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  http://www.ibot.cas.cz/vyznam_introdukce_a_sortimentu_drevin_pro_pamatky_

  Mapa je podkladem pro rozhodovní o introdukci dřevin do modelového území Průhonického parku z hlediska základních ekologických charakteristik dané lokality. Mapa obsahuje rajonizaci území podle typů potenciální přirozené vegetace, tj. klimaxové vegetace v daném území, a to na úrovni asociací. Tato rajonizace v sobě zahrnuje syntézu odpovědí lesní vegetace na makroklimatické faktory, dále zahrnuje základní charakteristiky půd a vodního režimu, jak se odrážení v potenciální vegetaci. Mapa se tak stane podstatným podkladem pro strategii introdukce a péče v modelovém území. Primárně bude využívána managementem parku. Mapa je oporou pro kontrolu správnosti introdukčních a pěstebních opatření v Průhonickém parku.

  The map represents a basic source for decisions on the introduction into the Pruhonice Park, a model region, from the viewpoint of basic ecological characteristics of the area. The map includes a synthesis of vegetation data into natural regions characterized by potential natural vegetation, i.e., the climax vegetation at the association level. It synthesizes the responses of the vegetation cover to macroclimatic factors, to basic soil properties and water regime, resulting in the potential vegetation. It will therefore form a basis for the introduction strategy and a care of the Park. It will be primarily used by the Park management. It will serve as a support for the check of introduction and growth care measures in the Pruhonice Park.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0245055
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0442196.pdf01.8 MBJinápovolen
   
Počet záznamů: 1