Počet záznamů: 1  

Měření modálních a útlumových vlastností olopatkovaného disku s rombickou bandáží

 1. 1.
  0437484 - ÚT 2015 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Pešek, Luděk - Košina, Jan - Cibulka, Jan
  Měření modálních a útlumových vlastností olopatkovaného disku s rombickou bandáží.
  [Measurement of modal and damping behavior of bladed disc with rhombic shroud.]
  Praha, 2014. 61 s. Z-1509/14.
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: bladed disc * SAFE diagram * experiment
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Cílem práce byla modální analýza olopatkovaného disku s rombickou bandáží ve frekvenčním pásmu do 8kHz s vyhodnocením vlastních frekvencí a odpovídajících poměrných útlumů v závislosti na počtu uzlových průměrů. S ohledem na dosažení maximální amplitudy buzení byly použity různé typy budičů v nižším pásmu (do 5 kHz) a ve vyšším pásmu (nad 5kHz). Odezvy lopatek byly měřeny miniaturními akcelerometry při rozmítaném harmonickém buzení. Výsledky modální analýzy jsou uvedeny v podobě SAFE diagramu. V diagramu SAFE dochází k míjení či křížení disperzní větví, což činí vybuzení a separaci módů z hlediska identifikace velmi složitým problémem. Přes tyto obtíže se podařilo ve sledovaném frekvenčním pásmu vybudit a identifikovat velkou část hledaných rezonancí.

  The aim of the work was modal analysis of the bladed disc with the rhombic shroud in a range up to 8kHz. The eigenfrequencies and corresponding damping ratios with respect to a number of nodal diameters were to evaluate. To obtain the maximal amplitude excitation, different types of actuators for lower frequency (up to 5 kHz) and higher frequency (above 5 kHz) ranges were used. The responses of the blades were measured by miniature accelerometers during the swept harmonic excitation. The result of the modal analysis are presented in a form of SAFE diagrams. The crossing and veering of dispersion curves appear in the SAFE diagram. It causes excitation and separation of modes very complicated problem from the identification point of view. Despite these obstacles the major part of the seeking resonances in the defined frequency range were successfully excited and identified.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241603
   
Počet záznamů: 1