Počet záznamů: 1  

Experimentální ověření vlivu hmotnosti třecího členu na tlumení dvojice lopatek podle návrhu numerické optimalizace

 1. 1.
  0437481 - ÚT 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pešek, Luděk - Půst, Ladislav - Bula, Vítězslav - Košina, Jan - Cibulka, Jan
  Experimentální ověření vlivu hmotnosti třecího členu na tlumení dvojice lopatek podle návrhu numerické optimalizace.
  [Experimental verification of friction element mass effect on blade couple damping predicted by numerical optimization.]
  Dynamika strojů 2014. National Colloquium with international participation. Proceedings. Prague: Institute of thermomechanics AS CR, 2014 - (Pešek, L.), s. 105-114. ISBN 978-80-87012-50-5.
  [Colloquium Dynamics of machines 2014. Prague (CZ), 04.02.2014-05.02.2014]
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1166
  Institucionální podpora: RVO:61388998
  Klíčová slova: turbine blades * damping * friction elements
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  V předchozích studiích byla řešena optimalizace parametrů třecího členu pro dosažení maximálního tlumícího účinku dvojice lopatek. Optimalizace vycházela z konečnoprvkového nosníkového modelu s linearizovaným modelem třecích kontaktů. Výsledky optimalizece ukázaly, že hmotnost třecího členu je nejproměnlivější ze sledovaných parametrů vzhledem k počátečním odhadům. Proto je tato práce zaměřena na experimentální ověření vlivu váhy třecího členu na tlumící účinek dvojice lopatek.

  The optimization of the friction element parameters for maximizing damping effect of the blade couplewas solved in the previous works. The optimization model was based on the finite element beam model with the linearized friction contact model. The results of the optimization pointed at the mass of the friction element as the most variable from all considered parameters with respect to the initial estimations. Therefore this study was aimed at experimental verification of the influence of the weight of the friction element on the damping effect of the blade couple.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0241602
   
Počet záznamů: 1