Počet záznamů: 1  

Charakteristiky suchého tření tlumícího drátu v drážce

 1. 1.
  0421497 - ÚT 2014 RIV CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Půst, Ladislav - Pešek, Luděk - Košina, Jan - Radolfová, Alena
  Charakteristiky suchého tření tlumícího drátu v drážce.
  [Dry friction characteristics of damping wire in groove.]
  Praha: BONATRANS GROUP a.s., 2013. 259 s. Z-1499/13.
  Zdroj financování: N - neveřejné zdroje
  Klíčová slova: friction characteristics at vibrations * abrasive wear * anticorrosive layers
  Kód oboru RIV: BI - Akustika a kmity

  Po úpravě experimentálního zařízení až do 3000 Hz byly určeny třecí vlastnosti dvojic “drát – drážka” o průměru 14 mm při vibračním pohybu v rozmezí 1000 – 3000 Hz, specifickém tlaku do 460 N/m a amplitudách do 10 mm. Abrazivní opotřebení třecí dvojice o průměru 12 mm za dobu 36 hodin běhu při 2 kHz (260 milionů cyklů) bylo stanoveno. Podobné abrazivní opotřebení bylo zjištěno i u vzorku s antikorozními vrstvami.

  After improvement of experimental set for measurement up to 3000 Hz, the friction properties at vibration of couples “wire - grove” diameter 14 mm was ascertained in the range 1000 – 3000 Hz, specific pressure up to 460 N/m and amplitude up to 10 mm. The abrasive wear of friction couples diameter 12 mm at 36 hour of run at 2 kHz (260 mil. cycles) has been investigated. Similar abrasive was found also on samples with anticorrosive layers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0228599
   
Počet záznamů: 1