Počet záznamů: 1  

K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy

 1. 1.
  0399073 - ÚSP 2014 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Bárta, Jan
  K možnosti opakování funkčního období v kolegiátních orgánech veřejné správy.
  [To the Possibility to Re-serve a Term of Office in Collegial Public Administration Bodies.]
  Právo, obchod, ekonomika III. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2013 - (Suchoža, J.; Husár, J.), s. 5-13. ISBN 978-80-8152-056-3.
  [Medzinárodné sympózium (právo - obchod - ekonomika). Štrbské Pleso (SK), 30.10.2013-02.11.2013]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: administrative law * collegiate body * public administration
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  V různých právních úpravách se vyskytují pravidla k omezení možnosti toho, aby tatáž osoba opakovala své funkční období jako člen kolegiátního orgánu. Typicky bývá stanoveno, že opakovat lze bez přerušení dvakrát. Je tedy třeba vyložit, jaká doba musí uplynout před třetím ustanovením. Závěr je vyvozen ze srovnání individuálního a kolektivního orgánu, z povahy věci se pro oba typy orgánu podstatně liší. Zkoumáno na příkladu konkrétního poradního orgánu vlády České republiky.

  Various regulations restrict anindiviual's capacity to be reappointed as member of a collegiate body. Typically, twice after another, if no interruption. Substantial needs interpretation as to what period of time, what quarantine, is requiered before reinstalling a same person for his/her third term. Conclusions are drawn from comparing individual official persons to members of collegiate bodies. Investigated on the example of a specific case of an advisory council of the Czech government.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0226473
   
Počet záznamů: 1