Počet záznamů: 1  

Zákon o dani z přidané hodnoty

 1. 1.
  0392378 - ÚSP 2014 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bárta, Jan - Hochmannová, O. - Škampa, J.
  Zákon o dani z přidané hodnoty.
  [The Value Added Tax Act.]
  2. rozš. - Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 468 s. ISBN 978-80-7380-435-0
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: financial law * tax law * Value Added
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace reaguje na početné změny zákona o dani z přidané hodnoty, které nabudou účinnosti k 1.1.2013 a obsahuje rovněž komentář těch změn, které vstoupí v účinnost k 1.4.2013. Autoři zvolili komplexní přístup k problematice. Ustanovení zákona o DPH jsou doplněna články směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty, které se ke komentovanému ustanovení zákona vztahují.

  The publication responds to numerous amendments of the Value Added Tax Act which will come into effect on January 1, 2013, and it also comments on those amendments which will come into effect on April 1, 2013. The authors have selected a comprehensive approach to the issue. Provisions of the Value Added Tax Act are supplemented with related articles of the Directive on the Common System of Value Added Tax.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0221268
   
Počet záznamů: 1