Počet záznamů: 1  

Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě

 1. 1.
  0386743 - ÚACH 2013 CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Švarcová, Silvie - Bezdička, Petr - Hradil, David
  Původ, složení a stabilita měďnatých pigmentů v nástěnné malbě.
  [Origin, composition and stability of copper pigments in wall paintings.]
  ACTA ARTIS ACADEMICA 2012: KNOWLEDGE AND EXPERIENCE IN THE FINE ART. PRAHA: Akademie výtvarných umění v Praze, 2012, s. 197-212. ISBN 978-80-87108-33-8.
  [Interdisciplinary Conference of ALMA /4./. Praha (CZ), 21.11.2012-23.11.2012]
  Institucionální podpora: RVO:61388980
  Klíčová slova: copper pigments * wall paintings * origin * corrosion
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie

  Modré a zelené měďnaté pigmenty tvoří pestrou škálu chemicky blízkých avšak mineralogicky odlišných látek, což činí jejich správnou identifikaci netriviálním úkolem. Co víc, tyto pigmenty mohou být různého původu – přírodní, umělé nebo vzniklé jako důsledek koroze jiného měďnatého pigmentu. Degradace měďnatých pigmentů je vážným problémem v případech, kdy jsou výtvarná díla vystavena korozívnímu prostředí, jako je tomu u nástěnných maleb nebo polychromovaných kamenných plastik umístěných v exteriéru. Na příkladu vybraných nástěnných maleb dokumentujeme variabilitu měďnatých pigmentů používaných v historii. Problematika původu a stability měďnatých pigmentů v nástěnných malbách je řešena pomocí pokročilého mikroanalytického zkoumání barevných vrstev společně s laboratorními experimenty. V článku jsou ukázány a diskutovány mikroanalytické znaky, dokumentující přírodní i umělý původ pigmentů jakož i druhotné změny způsobené korozívním prostředím.

  Blue and green copper pigments occur in a wide range of chemically close, although mineralogically different species, which makes their proper identification nontrivial. Furthermore, they can be of various origins – natural, artificial or formed as a result of corrosion of another copper pigment. The degradation of copper pigments is a serious problem in case of artworks exposed to corrosive environment, such as wall paintings or exterior stone polychromes. In this paper, we document the variability of copper pigments used in history on examples of selected wall paintings. The problem of origin and stability of copper pigments in wall paintings is solved using advanced microanalytical investigation of paint layers together with the laboratory experiments. Microanalytical features documenting natural or artificial origin of copper pigments as well as their secondary changes caused by corrosive environment are shown and discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0216371
   
Počet záznamů: 1