Počet záznamů: 1  

Právo - Obchod - Ekonomika (medzinárodné sympózium)

 1. 1.
  0383752 - ÚSP 2013 RIV cze, slo U - Uspořádání akce
  Bárta, Jan
  Právo - Obchod - Ekonomika (medzinárodné sympózium).
  [Law - Business - Economy (an International Symposium).]
  [Štrbské Pleso, 24.10.2012-26.10.2012, (K-EUR 40/14)]
  Institucionální podpora: RVO:68378122
  Klíčová slova: private law * International Symposium * Visegrad Four States
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Sympózium pořádané katedrou obchodního práva a hospodářského práva právnické fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košicích ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR a Ústavem práva SAV mělo na programu tyto tématické okruhy: Rekodifikace soukromého práva v státech Visegrádské čtyřky, Právo-obchod-ekonomika (vzájemné interakce) a Fúze obchodních společností.

  The symposium held by the Department of Commercial Law and Business Law of the Faculty of Law of Pavol Jozef Šafárik University in Košice in cooperation with the Institute of State and Law AS CR and the Institute of State and Law SAS dealt with the following topics: Recodification of Private Law in the Visegrad Four States, Law – Business – Economy (Mutual Interaction) and Corporate Mergers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213597
   
Počet záznamů: 1