Počet záznamů: 1  

Vliv pyrolýzní teploty a typu ligno-celulózové a celulózové biomasy na výtěžek, specifický povrch a mechanickou odolnost aktivního koksu

 1. 1.
  0383727 - UCHP-M 2013 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pohořelý, Michael - Břendová, K. - Krček, M. - Šyc, Michal - Punčochář, Miroslav - Száková, J. - Tlustoš, P.
  Vliv pyrolýzní teploty a typu ligno-celulózové a celulózové biomasy na výtěžek, specifický povrch a mechanickou odolnost aktivního koksu.
  [Influence of Pyrolysis Temperature and Type of Ligno-Cellulose and Cellulose Biomass on Yield, Specific Surface Area and Mechanical Resistance of Active Coal.]
  Sborník přednášek. Praha: VŠCHT, 2012 - (Juklíčková, H.), s. 171-176. ISBN 978-80-7080-835-1.
  [Chemie energetických oběhů CHEO 9. Praha (CZ), 05.09.2012-06.09.2012]
  Grant CEP: GA TA ČR TA01020366
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pyrolysis * active coal * contaminated biomass
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  V České republice se nachází řada kontaminovaných zemědělských půd v důsledku antropogenního i geogenního. S kontaminovanou biomasou rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách je proto zapotřebí zacházet tak, aby se zabránilo opětovné uvolňování těžkých kovů do životního prostředí. Jedním ze způsobů zpracování kontaminované biomasy je pyrolýza, kde jsou těžké kovy koncentrovány v biocharu (aktivním uhlí). Ten může být aplikovány na půdu, kde zlepšuje fyzikální vlastnosti. Cílem práce bylo sledovat vliv pyrolýzní teploty a typ biomasy, pěstované na kontaminované půdě lokality Příbramska, na specifický povrch, výtěžek a mechanickou odolnost vzniklého aktivního uhlí.

  In the Czech Republic, there are many contaminated agricultural soils due to anthropogenic activity and geogenic origin. The contaminated biomass of plants grown on the contaminated soils needs to be appropriately disposed of to prevent the re-releace of heavy metals into the environment. One way of processing contaminated biomass is pyrolysis, where the heavy metals are concentrated in biochar (active coal). This can be applied to soil where it improves the physical properties. The aim of the work was to observe the effect of temperature and the type of biomass grown on contaminated soils from a locality Příbram on the specific surface area, yield and mechanic resistance of active coal.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0213577
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22012112316131.pdf402.6 MBJinápovolen