Počet záznamů: 1  

Distribuce a habitatové preference šelem v urbánním prostředí

 1. 1.
  0374511 - UBO-W 2012 CZ cze A - Abstrakt
  Červinka, J. - Drahníková, L. - Poláková, S. - Šálek, Martin
  Distribuce a habitatové preference šelem v urbánním prostředí.
  Zoologické dny Olomouc 2012: sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2012 - (Bryja, J.; Albrechtová, J.; Tkadlec, E.). s. 43. ISBN 978-80-87189-11-5.
  [Zoologické dny. 09.02.2012-10.02.2012, Olomouc]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: Carnivora
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie

  Současný expanzivní rozvoj urbánního prostředí podněcuje mnohé živočišné taxony k osidlování městského habitatu tzv. synurbanizaci. Šelmy představují různorodý taxon vrcholových predátorů, jehož jednotlivý zástupci vykazují různý stupeň afinity na městské prostředí a představují tedy dobrou modelovou skupinu pro výzkum adaptace zvířat na městský ekosystém. Hlavním cílem této studie bylo zmapovat rozšíření a habitatové preference šelem v městském prostředí (České Budějovice, 95 tis. obyvatel, 56 km2). Za tímto účelem byla studovaná plocha rozčleněna na 154 kvadrátů (500 x 500 m). Distribuce šelem v jednotlivých kvadrátech byla sledována v letech 2010–2011 – v zimním období na základě stopování na sněhové pokrývce (leden–únor) a v jarním období na základě pobytových stop zaznamenaných na pachových stanicích (květen–červen). Následné GIS analýzy habitatových charakteristik stanovily preference prostředí jednotlivých druhů šelem. Schopnost využití nových příležitostí urbánního prostředí a vyrovnání se s jeho riziky predikuje úspěšnou synurbanizaci a jeví se jako druhově specifická. Celkově jsme zaznamenali výskyt 5 druhů autochtonních (Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Mustela erminea, Mustela putorius) a 2 druhy alochtonních (Felis catus, Canis familiaris) šelem. Nejpočetnějšími zástupci autochtonních šelem pak byla kuna skalní (M. foina) a lasice kolčava (M. nivalis), jejichž výskyt byl zaznamenán i v centru města, zatímco výskyt lišky obecné (V. vulpes) a lasice hranostaje (M. erminea) byl omezen na oblasti periferií a za hranicí města. Klíčovým faktorem negativně ovlivňujícím výskyt šelem se ukázala být hustota obyvatelstva. Současně byl však důležitým prediktorem preference habitatu dostatek úkrytů a míst s potenciální potravní nabídkou (křovinná vegetace, průmyslová zástavba s ruderální vegetací).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207417