Počet záznamů: 1  

Kontinuální pyrolýza uhlíkatých materiálů s modelovým zplyněním tuhého produktu

 1. 1.
  0364624 - ÚSMH 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Bičáková, Olga - Kříž, Vlastimil - Náhunková, Jana
  Kontinuální pyrolýza uhlíkatých materiálů s modelovým zplyněním tuhého produktu.
  [Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product.]
  Paliva. -, č. 2 (2011), s. 59-63. ISSN 1804-2058
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA105/07/1407
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: rotary kiln * pyrolysis * coal
  Kód oboru RIV: DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
  http://paliva.vscht.cz/data/clanky/46_kontinualni_pyrolyza_uhlikatych_materialu_s_modelovym_zplynenim_tuheho_produktu.pdf

  V rotační peci byly v laboratorním měřítku pyrolyzovány vzorky hnědého uhlí a jeho směsí s 30% přídavkem odpadní pryže, Forsanu (ABS) a celulózy. Sledován byl vliv aditiva na složení pyrolyzního plynu a tuhého produktu.

  Samples of brown coal and its mixtures with a 30% addition of waste tire-rubber, Forsan (ABS) and cellulose were pyrolyzed on a laboratory model rotary kiln. The influence of the additive on the composition and features of the pyrolytic gas and solid product were observed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200061
   
Počet záznamů: 1