Počet záznamů: 1  

"Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka

 1. 1.
  0364518 - FLÚ 2012 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Řezníková, Lenka
  "Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka.
  ["Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk.]
  Bohemica Olomucensia. Roč. 1, č. 1 (2011), s. 82-91. ISSN 0231-634X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: myth * Roland Barthes * Oldřich Daněk * metahistory * loyalty * the Battle of the Moravian field
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  S použitím konceptu moderních mýtů Rolanda Barthesa analyzuje studie sémantické transformace v mytickém narativu bitvy na Moravském poli. Hlavní změnu spatřuje v proměně historického konceptu loajality v metahistorický koncept ztráty masternarativu, jak jej symptomaticky prezentuje román Oldřicha Daňka Král bez přílby z roku 1971.

  The study applied Roland Barthes' concept of modern myths and analyzes semantic transformation in the mythic narratives of the Battle of the Moravian field. It focuses on the transformation of a historical concept of loyalty into metahistorical concept of loss of masternarrative, present in Oldřich Daněk's novel Král bez přílby (King without a Helmet, 1971).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0199986
   
Počet záznamů: 1