Počet záznamů: 1  

Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem

 1. 1.
  0359860 - ÚSP 2012 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Bárta, Jan - Hochmannová, O. - Škampa, J.
  Zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem.
  [The Annotated Value Added Tax Act.]
  Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 445 s. ISBN 978-80-7380-318-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: financial law * Value Added Tax
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace obsahuje komentáře k ustanovením zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a jednotlivá ustanovení zákona ve znění účinném od 1.4.2011, která jsou doplněna souvisejícími články Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, jež se k těmto ustanovením vztahují.

  The publication covers commentaries on the provisions of Act No. 235/2004 Coll., on Value Added Tax, and particular provisions of the Act in the wording effective as from April 1, 2011, as amended by relevant articles of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0197560
   
Počet záznamů: 1