Počet záznamů: 1  

Mechanizmy destabilizace znečišťujících příměsí při úpravě vody s obsahem jílových koloidních částic a huminových látek

 1. 1.
  0358079 - ÚH 2012 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Pivokonský, Martin - Bubáková, Petra - Šafaříková, Jana
  Mechanizmy destabilizace znečišťujících příměsí při úpravě vody s obsahem jílových koloidních částic a huminových látek.
  [Destabilisation mechanisms during treatment of water with clay colloids and humic matter.]
  Zborník odborných prác z konferencie Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2. ročník. Bratislava: Hydrotechnológia, 2011 - (Buchlovičová, J.), s. 141-148. ISBN 978-80-969974-4-2.
  [Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd /2./. Stará Lesná (SK), 02.03.2011-03.03.2011]
  Grant CEP: GA ČR GAP105/11/0247
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: colloids * clay particles * destabilisation * humic matter * hydrolysing destabilisation reagent
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin

  Příspěvek popisuje mechanismy destabilizace v závislosti na charakteru a vlastnostech částic příměsí obsažených v surové vodě. Jílové koloidní suspenze jsou odstraňovány pomocí komplexních sloučenin vznikajících hydrolýzou destabilizačních činidel, případně zachycením ve sraženině hydroxidů kovů nebo neutralizací náboje koloidu a tvorbou mezičásticových můstků při použití polyelektrolytů. Destabilizace huminových látek probíhá vesměs dvěma základními procesy: neutralizací náboje huminových látek hydroxopolymery destabilizačního činidla nebo adsorpcí a zachycováním huminových látek ve sraženině hydroxidů hliníku a železa. O tom, který destabilizační proces bude převažovat rozhoduje především hodnota pH vody, koncentrace huminových látek a typ a dávka destabilizačního činidla. Příspěvek dále popisuje destabilizaci huminových látek pomocí kationtových polyelektrolytů (KPE), která je založena především na principu tzv. elektrostatického „patch“ modelu.

  The paper describes the mechanisms of destabilisation in dependence on the character and properties of impurities present in raw water. Clay colloid suspensions are removed by the means of hydroxo-complexes formed by hydrolysis of destabilisation reagent, or enmeshment in metal hydroxide precipitate, or charge neutralization of clay colloids or polymer bridging in case of polymer usage. Humic matter destabilisation proceeds by two basic processes: charge neutralization of humic matter or adsorption and enmeshment in metal hydroxide precipitate. Which mechanism prevails is dependent on reaction pH, concentration of humic matter and type and dose of destabilisation reagent. Further, the destabilisation of humic matter with the use of cationic polymers, which is based on the “electrostatic patch model”, is described.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0196206