Počet záznamů: 1  

Obchodné právo a jeho širšie kontexty

 1. 1.
  0350636 - ÚSP 2011 RIV SK cze M - Část monografie knihy
  Bárta, Jan
  EASA Emergency AD: Jazykový aspekt některých dokumentů ES mající přímý dopad na subjekty podnikající v členském státě.
  [EASA Emergency AD: The Language Aspect of Some EC Documents Having a Direct Effect on Entities Undertaking Business in a Member State.]
  Obchodné právo a jeho širšie kontexty. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2010 - (Suchoža, J.; Husár, J.), s. 62-69. ISBN 978-80-7097-838-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70680506
  Klíčová slova: EU membership * domestic law * EC law
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Na příkladu dokumentu EASA se ukazuje, že z členství v EU a vztahu národního práva k právu komunitárnímu dochází k situaci, kdy právní účinky vůči našim subjektům vyplývají přímo z dokumentů dostupných jen v cizím jazyce.

  The example of the EASA document proves that due to the EU membership and the relationship between domestic law and EC law, there is a situation where the legal effects towards our entities arise directly out of documents available only in a foreign language.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0190585
   
Počet záznamů: 1