Počet záznamů: 1  

Kvartétní amoniové sole jako aditiva, reakční a imobilizační média při asymetrických hydrogenacích

 1. 1.
  0346532 - ÚCHP 2011 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Floriš, T. - Klusoň, Petr - Muldoon, M.J.
  Kvartétní amoniové sole jako aditiva, reakční a imobilizační média při asymetrických hydrogenacích.
  [Quaternary Ammonium Salts in Asymmetric Hydrogenations – Additives, Reaction and Immobilization Media.]
  Sborník přednášek. Vol. 1 Díl. Praha: PetroChemEng, 2010 - (Škarka, J.), s. 1192-1196. ISBN 978-80-02-02212-1.
  [Chemicko-technologická konference se zahraniční účastí APROCHEM 2010 . Technologie . Ropa . Petrochemie . Polymery . Bezpečnost . Prostředí . /19./. Kouty nad Desnou (CZ), 19.04.2010-21.04.2010]
  Grant CEP: GA ČR GD203/08/H032; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: immobilization media * hydrogenation catalysts * ionic liquids additives
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  http://www.aprochem.cz

  Inhibice katalytické aktivity hydrogenace MAA přes Ru-BINAP v přítomnosti aniontů derivovaných kyselin s vyšším pKa ukázala na problémy alternativní aplikace IK s organickými karboxylátovými anionty (obecně slabé konjugované kyseliny). Proto je zbytečné se zabývat návrhem dalších (chirálních) karboxylátových IK s cílem zvýšit ee, navzdory jejich potenciálu přípravy z obnovitelných zdrojů, např. betain nebo chirální laktát. Na druhou stranu strukturní variace kvartérních amoniových kationtů je perspektivní cestou ke zvyšování (optického) výtěžku reakce. Kvartérní amoniové bromidy se ukázaly být vhodným aditivem katalytických systémů, ale i chloridy mohou tuto úlohu dobře plnit. Na základě předchozích výsledků byl cholin chlorid, jako vyhovující látka z farmaceutického hlediska, použit jako klíčové aditivum v optimalizovaném systému s methanolem, modifikovaném pozitivním tandemem – subkritický CO2-voda.

  The inhibited catalytic activity of Ru-BINAP in MAA hydrogenation through ILs based on anion derivates of acids with higher pKa revealed a side way in the application of the ILs produces from renewable sources, (chiral) carboxylates (betaine, lactates) in genaral. On the other hand the employment of structurally modified quaternary ammonium cations seems to be the perspective route not only in optical yeld increase. Thus quaternary ammonium bromides such as chorides satisfied the reaction parameters enhancement. On the basis of our previous results, envirnmentaly benign choline chloride was applied as a crucial additive in optimized solvent system composed of methanol, CO2 and water.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0187541
   
Počet záznamů: 1