Počet záznamů: 1  

Progress on Drinking Water Research

 1. 1.
  0332407 - UFCH-W 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Navrátil, Tomáš - Josypčuk, Bohdan - Barek, J.
  The Use of Composite Electrodes in the Analysis of Drinking Water.
  [Použití kompozitních elektrod v analýze pitné vody.]
  Progress on Drinking Water Research. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2008 - (Lefebvre, M.; Roux, M.), s. 55-101. ISBN 978-1-60456-748-9
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * amperometry * polarography * composite solid electrodes
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  Recent results regarding voltammetric and amperometric determination of micromolar and submicromolar concentrations of various environmentally important biologically active inorganic and organic substances in drinking water using composite solid electrodes (CSE) are described in this chapter. This type of relatively frequently used electrodes, in commercial as well as in scientific laboratories, can represent successful and environmentally friendly alternative to mercury electrodes in analysis of drinking water. The discussed electrodes belong to the group of composite electrodes with random ensembles of dispersed particles with final solid form. CSE are composed, according to their definitions, of at least one conductor phase and at least one insulator phase, which particles are mutually mixed. The review will concentrate on our own results in the context of the general development in the field.

  V této kapitole jsou popsány nejnovější výsledky týkající se amperometrického a voltametrického stanovení micromolarnách a submicromolarních koncentrací různých environmentálně důležitých, biologicky aktivních anorganických a organických látek v pitné vodě za použití kompozitních pevných elektrod (CSE). Tento typ relativně často používaných elektrod, v komerčních, jakož i ve vědeckých laboratořích, může představovat úspěšnou a ekologicky šetrnou alternativu ke rtuťovým elektrodám v analýze pitné vody. Diskutované elektrody patří do skupiny kompozitních elektrod s náhodnými soubory rozptýlených částic s finální pevnou formou. CSE jsou složeny, podle jejich definice, alespoň jedné vodivé fáze a alespoň jedné izolátorové fáze, jejichž částice jsou vzájemně smíšené. Review se soustřeďuje na vlastní výsledky v rámci obecného vývoje v této oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177678