Počet záznamů: 1  

Progress on Drinking Water Research

 1. 1.
  0332406 - UFCH-W 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Josypčuk, Bohdan - Navrátil, Tomáš - Barek, J. - Pecková, K. - Fischer, L.
  Amalgam Electrodes as Sensors in the Analysis of Aquatic Systems.
  [Amalgámové elektrody jakožto senzory ve vodných systémech.]
  Progress on Drinking Water Research. New York: Nova Science Publishers, Inc, 2008 - (Lefebvre, M.; Roux, M.), s. 143-169. ISBN 978-1-60456-748-9
  Grant CEP: GA ČR GA203/07/1195; GA AV ČR IAA400400806; GA MŠk(CZ) LC06035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: voltammetry * amperometry * amalgam electrode * mercury meniscus
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  This chapter will deal with recent results regarding voltammetric and amperometric determinations of micromolar and submicromolar concentrations of various environmentally important biologically active inorganic and organic substances in drinking water using non-traditional types of electrodes based on solid and paste amalgams, which can be environmentally friendly alternatives to mercury electrodes. Attention will be paid to polished and mercury meniscus modified solid amalgam electrodes (SAE), to silver solid amalgam composite electrodes and to amalgam paste electrodes either in batch analysis or in flow liquid systems (especially HPLC or FIA with electrochemical detection). The review will concentrate on our own results in the context of the general development in the field.

  Tato kapitola se zabývá nejnovějšími výsledky týkajícími se voltametrických a amperometrických stanovení micromolárních a submikromolarních koncentrací různých environmentálně důležitých biologicky aktivních anorganických a organických látek v pitné vodě při použití netradičních druhů elektrod, založených na pevných a pastových amalgámech, které můžou být alternativou ke rtuťovým elektrodám, šetrnou k životnímu prostředí. Pozornost bude věnována leštěné a rtuťovým meniskem modifikované pevné amalgámové elektrodě (SAE), stříbrné pevné amalgámové elektrodě a kompozitní amalgámové pastové elektrodě buď v dávkovém uspořádání nebo v průtokové analýze (především HPLC nebo FIA s elektrochemickou detekcí). Review je zaměřeno na naše vlastní výsledky v kontextu s obecným rozvojem v této oblasti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177677