Počet záznamů: 1  

Multifunctional Reactors for Oxidation Accompanied with Reversible Catalyst Deactivation

 1. 1.
  0332345 - ÚCHP 2010 CA eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gogová, Zuzana - Hanika, Jiří
  Multifunctional Reactors for Oxidation Accompanied with Reversible Catalyst Deactivation.
  [Multifunkční reaktory pro oxidaci doprovázenou vratnou deaktivací katalyzátoru.]
  Abstract Book. -: -, 2009, s. 1172. ISBN 0-920804-44-6.
  [World Congress of Chemical Engineering /8./. Montréal, Quebec (CA), 23.8.2009-27.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GD203/08/H032
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: reactor * multifunctional * design
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  http://www.wcce8.org/index.html

  A problem with fast reversible catalyst deactivation occurring during a model reaction is solved through optimal design of a reactor. Gas-lift reactor is suitable to carry out the model reaction in. It allows the reaction and the catalyst reactivation to run within one reactor unit. A GLR enables the catalyst to be periodically exposed to reaction and activation conditions in riser and downcomer of the GLR, respectively. The GLR max. productivity is only guaranteed in the reactor’s geometrical optimum, as the residence time in riser (reaction time) and that in downcomer (activation time) are only here shared optimally. Only one geometrical optimum exists for a given set of input operational conditions. GLR mathematical model is derived to help overcome the problem with the catalyst unstable activity by calculating the target GLR optimal geometry for any input conditions. The GLR model also predicts the target GLR max. productivity and other characteristics of the reaction system.

  Problém rychlé vratné deaktivace katalyzátoru, ke které dochází v průběhu modelové reakce, je řešen pomocí optimálního návrhu reaktoru. Gas-lift reaktor je vhodný pro tento účel, protože umožňuje průbeh reakce a zároveň reaktivace katalyzátoru v jediném reaktoru. GLR umožňuje periodické vystavování katalyzátoru podmínkám reakce (v riseru) a aktivace (v downcomeru). Max. produktivita GLR je zaručená pouze při optimální geometrii reaktoru, při které je doba prodlení katalyzátoru v riseru (reakční čas) a doba prodlení katalyzátoru v downcomeru (aktivační čas) rozdělena optimálně. Pro danou sadu vstupních operačních podmínek vždy existuje jenom jedno geometrické optimum reaktoru. Odvozený matematický model GLR má pomoci překonat problém rychlé vratné deaktivace katalyzátoru pomocí výpočtu optima geometrie cílového GLR pro libovolné vstupní podmínky. Navíc, GLR model je schopen předpovědět max. produktivitu cílového reaktoru a další charaktoristiky ustáleného stavu reakčního systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0177633
   
Počet záznamů: 1