Počet záznamů: 1  

Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru 4. část. Závěrečná zpráva etapy C a G projektu FT-TA/039 za rok 2007

 1. 1.
  0307722 - ÚCHP 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Jiřičný, Vladimír - Staněk, Vladimír - Stavárek, Petr - Vychodilová, Hana - Vlček, Dalibor - Karfík, David - Tukač, V. - Chyba, V. - Lederer, J. - Kolena, J. - Kubička, D. - Hanika, Jiří
  Přenosové jevy ve zkrápěném reaktoru 4. část. Závěrečná zpráva etapy C a G projektu FT-TA/039 za rok 2007.
  [Bed Reactor, Part IV, Final Research Report, Task C and G, Project FT-TA/039, 2007.]
  11. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i, 2007. 23 s. ISBN N
  Grant CEP: GA MPO(CZ) FT-TA/039
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: trickle bed * residence time distribution
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Jsou uvedeny výsledky výzkumu hydrogenace ropných produktů ve zkrápěníém reaktoru provozovaném v ustáleném stavu nebo v režimu periodických pulsací nástřiku kapalné fáze. Byl stanoven vliv periody a splitu na konverzi a nalezeno optimum pro zkoumanou reakci. Jsou presentovány výsledky rozsáhlé hydrodynamické studie zkrápěného reaktoru. Sledovanými veličinami byly profily tlakových ztrát, zádrž kapaliny a rozdělení dob prodlení v kapalné fázi. Výsledky hydrodynamické studie indikují optimální procesní podmínky pro dosažení maximální konverze.

  The results of the research of hydrogenation reaction running in Trickle bed reactor (TBR) under condition of steady state or periodic pulse modulation of liquid feed are presented in the report. The effect od pulse period and split on reaction conversion including optimal operation conditions was determined. Yhe extensive hydrodynamic study of TBR was conducted and judged in terms of pressure drop profiles along the catalytic layer, liquid hold up and residence time distribution. Results of hydrodynamic study confirm determination of optimal operating conditions related to maximum conversion.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160401
   
Počet záznamů: 1