Počet záznamů: 1  

Popis a principy zplyňovacích technologií. Dílčí zpráva; literární přehled a stimulace zplnování biomasy parciální derivací

 1. 1.
  0307436 - ÚCHP 2008 CZ cze V - Výzkumná zpráva
  Hanika, Jiří - Jiřičný, Vladimír - Punčochář, Miroslav - Tukač, V. - Veselý, Václav
  Popis a principy zplyňovacích technologií. Dílčí zpráva; literární přehled a stimulace zplnování biomasy parciální derivací.
  [Principles of Gasification Technology; Literature Review and Mathematical Modelling of Biomass Gasification.]
  7. - Praha: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i, 2007. 25 s.
  Grant CEP: GA MPO(CZ) 2A-2TP1/024
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: biomass gasification * partial oxidation * mathematical modelling
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství

  Práce podává přehled patentů vztahujících se k parciální oxidaci řepkového šrotu, či tuhého biopaliva obecně. Je proveden návrh matematického modelu parciálního oxidace tuhých paliv v hořáku v programu Aspen plus. Dále jsou uvedeny výsledky matematického modelování, které modelují základní charakteristiku hořáku v závislosti na složení vstupních proudů a dalších parametrech.

  The present report gives a review of patents dealing with partial oxidation of solid fuels, particularly rape grouts. Besides, mathematical model of partial oxidation of solid fuels in entrained flow gasifiers is proposed and carried out in Aspen plus software. Results of mathematical modelling are given, namely performance of the generator in the dependence of varying input parameters is shown
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160206
   
Počet záznamů: 1