Počet záznamů: 1  

Daň z přidané hodnoty. Systém, komentář, srovnání, judikáty

 1. 1.
  0209176 - USP-I 20010010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Škampa, J. - Bárta, Jan
  Daň z přidané hodnoty. Systém, komentář, srovnání, judikáty.
  [Value Added Tax: system, commentary, comparisons, case law.]
  Orac: Praha, 2001. 374 s. ISBN 80-86199-25-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z7068917
  Klíčová slova: value added tax * VAT
  Kód oboru RIV: AG - Právní vědy

  Publikace se zabývá systémem DPH a jeho praktickou aplikací. Zařazen je zákon o dani z přidané hodnoty s komentářem, srovnávací tabulky úpravy DPH ve střední a východní Evropě, judikatura k dani z přidané hodnoty a související předpisy MF ČR. Kniha je doplněna rejstříkem, přehledem navazujících předpisů a seznamem použité literatury.

  The publication deals with the VAT system and its practical application. It contains the VAT Act with commentary, comparative tables of VAT legislation in CEE countries, case law and related regulations of the Ministry of Finance of CR. The book is provided with an index, a list of related regulations and bibliography.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0104735
   

Počet záznamů: 1