Počet záznamů: 1  

Immunogenicity of dendritic cell-based HPV16 E6/E7 peptide vaccines: CTL activation and protective effects

 1. 1.
  0108994 - UMG-J 20043216 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Indrová, Marie - Reiniš, Milan - Bubeník, Jan - Jandlová, Táňa - Bieblová, Jana - Vonka, V. - Velek, Jiří
  Immunogenicity of dendritic cell-based HPV16 E6/E7 peptide vaccines: CTL activation and protective effects.
  [Imunogenicita HPV16 E6/E7 peptidových vakcín odvozených z dendritických buněk: aktivace a obranný účinek CTL.]
  Folia Biologica. Roč. 50, č. 6 (2004), s. 184-193. ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA MZd NC7148; GA MZd NR7807; GA ČR GA301/01/0985; GA ČR GA301/04/0492; GA AV ČR KSK5011112
  Grant ostatní:Fogarty International Center(US) D43 TW000233
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HPV16 E6/E7 peptides * dendritic cells * cytotoxic lymphocytes
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 0.507, rok: 2004

  We have investigated the capacity of cellular vaccines based on dendritic cells loaded with human HPV16 E6/E7 oncoprotein-derived peptides to induce immune responses in vitro and to elicit protective immunity in a murine experimental model mimicking human HPV16-associated carcinomas. We have found a good correlation between the vaccine efficacy in vitro, determined by chromium release cytotoxic tests, and the level of protection against tumour growth in immunization-challenge experiments. The results from both in vitro and in vivo experiments revealed that BMDC-based cellular vaccines pulsed with peptides, which exceed the length optimal for binding of the MHC class I and which harbour the Th epitope, are capable to elicit strong and protective CTL-based immunity against HPV16-associated MHC class I positive tumours

  Na myším experimentálním modelu napodobujícím lidské karcinomy vyvolané HPV16 jsme zkoumali schopnost buněčných vakcín založených na dendritických bunkách inkubovaných s peptidy odvozenými z lidských onkoproteinů HPV16 E6/E7 vyvolat imunitní odpověď in vitro a vyvolat ochrannou imunitu. V imunizačních/expozičních experimentech jsme našli dobrou korelaci mezi účinností vakcín in vitro, určenou cytotoxickými testy s uvolňováním chrómu, a úrovní ochrany proti nádorovému růstu. Výsledky experimentů in vitro i in vito odhalily, že buněčné vakcíny založené na dendritických buňkách z kostní dřeně pulzovaných s peptidy, které přesahují délku optimální pro vazbu MHC 1. třídy a které obsahují epitop Th, jsou schopné proti MHC I pozitivním nádorům vyvolaným HPV16 vyvolat silnou a ochrannou imunitu založenou na CTL
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0016108
   

Počet záznamů: 1