Počet záznamů: 1  

The influence of growth regulators on membrane permeability in cultures of winter wheat cells

 1. 1.
  0107466 - UEB-Q 20043040 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Filek, M. - KoĽcielniak, J. - Marcińska, I. - Macháčková, Ivana - Krekule, Jan
  The influence of growth regulators on membrane permeability in cultures of winter wheat cells.
  [Vliv regulátorů růstu na permeabilitu membrán v kulturách buněk z ozimé pšenice.]
  Zeitschrift fuer Naturforschung. Section C: a Journal of Biosciences. Roč. 59, 9/10 (2004), s. 673-678. ISSN 0939-5075
  Grant CEP: GA AV ČR IBS5038352
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5038910
  Klíčová slova: growth regulators * cells * permeability
  Kód oboru RIV: GC - Pěstování rostlin, osevní postupy
  Impakt faktor: 0.715, rok: 2004

  The effect of plant growth substances (IAA, 2,4-D, zeatin, kinetin, zearalenone) were studied on membrane properties of the cells of embryogenic (E) and non-embryogenic (NE) calli derived from immature inflorescences (inf) or embryos (emb) of winter wheat. Calli initiated from inflorescences show higher permeability. The ion leakage from cells of E calli was higher than from cells of NE calli. Growth regulators were used in concentrations of 2-30 mg/l (about 10-140 muM). All tested growth substances increased ion leakage from NE emb cells, IAA, zeatin and kinetin being most effective. In NE inf cells the effect of growth substances was similar as in NE emb, but much weaker. In E cells of both types (inf and emb) growth substances decreased ion leakage. Changes in the leakage of potassium and calcium ions were similar to those in total ion leakage. The uptake of labelled auxins (IAA and 2,4-D) was higher in NE cells (especially in NE inf) than in E cells. The endogenous level of IAA was higher in E cells than in NE cells and in inf cells than in emb cells. The importance of auxin in determining permeability of cell membranes is discussed.

  Byl studován vliv růstových látek rostlin (IAA, 2,4-D, zeatin, kinetin, zearalenon) na vlastnosti membrán u buněk embryogenního a neembryogenního kalusu odvozeného z z nezralých květenství (inf) či z embryí (emb) ozimé pšenice. Buňky kalusů odvozených z květenství vykazují vyšší permeabilitu membrán. Výtok iontů byl vyšší z buněk ermbryogenního (E) kalusu než u neembryogenního (NE). Růstové regulátory byly použity v koncentraci 2-30 mg/l (ca 10 - 140 μM). Všechny testované regulátory zvýšily výtok iontů z NE emb buněk - nejúčinnější byly IAA, zeatin a kinetin. V buňkách NE inf byl vliv regulátorů podobný, ale slabší. V E buňkách obou typů (inf a emb) růstové látky snižovaly výtok iontů. Změny v toku iontů draslíku a vápníku byly podobné jako v celkovém toku iontů. Příjem značených auxinů (IAA a 2,4-D) byl vyšší v NE buňkách (zejména NE inf) než v E buňkách. Endogenní hladina IAA byla vyšší v E buňkách než v buňkách NE a u buněk inf než u buněk emb. Je diskutována důležitost auxinu v regulaci permeability buněčných membrán.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0014624