Počet záznamů: 1  

Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer´97

 1. 1.
  0095800 - UFM-A 2008 RIV CZ cze K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hadraba, Hynek - Dlouhý, Ivo
  Vysokoteplotní provozní zkřehnutí oceli Eurofer´97.
  [Thermal ageing of Eurofer´97 steel.]
  Porušování a design materiálu. Sborník semináře Křehký lom 2007. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2007 - (Dlouhý, I.), s. 85-96. ISBN 978-80-254-0725-7.
  [Porušování a design materiálu. Brno (CZ), 31.10.2007-01.11.2007]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA101/05/0493
  Grant ostatní:EURATOM(XE) IPP-CR_UT7_DEGR_IPM2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Zdroj financování: V - jiné veřejné zdroje
  Klíčová slova: thermal ageing * low activation steel * fusion
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  Feriticko-martenzitická ocel Eurofer´97 typu 9Cr-1W(V-Ta)se sníženou aktivací je kandidátním konstrukčním materiálem pro součásti tokamaku navrhovaných fúzních reaktorů. Užití oceli Eurofer´97 je omezeno teplotou kolem 550°C. Zvýšení účinnosti fúzních reaktorů na úrověň vhodnou pro produkci elektrické energie je podmíněno zvýšením pracovní teploty reaktoru. Dlouhodobá teplotní expozice však vede k významným mikrostrukturním změnám oceli. Cílem práce bylo posoudit vliv dlouhodobé teplotní expozice na lomové chování oceli Eurofer´97. Dlouhodobá teplotní expozice oceli byla simulována žíháním se stupňovitým ochlazováním. Lomové chování bylo posouzeno na základě zkoušky rázem v ohybu. Nebyla zjištěna výrazná změna lomového chování po žíhání se stupňovitým ochlazováním.

  Ferritic-martensitic reduced activation steel Eurofer´97 of 9Cr-1W(V-Ta) type is leading candidate for structural material for in-vessel and first wall components (outboard blanket) of proposed fusion reactors. The utilization of the Eurofer´97 steels is limited up to a temperature about 550°C. On the other hand the efficiency enhancement of the proposed fusion reactors to the level suitable for energy production is predetermined by increase of temperature in fusion tokamak reactor. The long term exploitation of the steel at high temperatures leads to extensive microstructural changes. The aim of the work is to investigate the influence of long term thermal ageing on fracture properties of Eurofer´97 steel. High thermal ageing of the steel was simulated by step cooling treatment. Charpy impact tests were performed before and after thermal ageing. No evident changes in impact properties have been registered when comparing the properties of the steel in as-received and in step-cooled state.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0155308