Počet záznamů: 1  

Provozní a laboratorní testování odstranitelnosti hliníku při úpravě vody

 1. 1.
  0087432 - ÚH 2008 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Tomášková, Hana - Pivokonský, Martin - Benešová, L.
  Provozní a laboratorní testování odstranitelnosti hliníku při úpravě vody.
  [Operational and laboratory testing of aluminium removal during water treatment.]
  Pitná voda Trenčianské Teplice 2007. Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR, 2007, s. 321-326.
  [Pitná voda. Trenčianské Teplice (SK), 09.10.2007-11.10.2007]
  Grant CEP: GA ČR GA103/07/0295
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: destabilisation and aggregation * aluminium fractionation * jar test
  Kód oboru RIV: DJ - Znečištění a kontrola vody

  Příspěvek se zabývá optimalizací úpravy povrchových vod s přirozeně zvýšeným obsahem hliníku. V laboratorních podmínkách byla optimalizace úpravy prováděna metodou sklenicových zkoušek s využitím síranu hlinitého jako destabilizačního činidla. Pro srovnání laboratorních výsledků s provozními bylo provedeno provozní měření na ÚV Kozičín. Z výsledků vyplývá, že úpravou došlo k výraznému snížení koncentrace organických látek a účinnosti odstranění celkového Al byly také vysoké (76,8 a 70% při sklenicových zkouškách, respektive na úpravně). Odstranění jednotlivých frakcí hliníku se pohybovalo v rozmezí od 21 do 95%, přičemž nejlépe byl odstraňován rozpuštěný organický hliník. Provozní výsledky se od výsledků sklenicových zkoušek lišily i ve velikostní distribuci agregátů v průběhu úpravy.

  This study was aimed at the monitoring of aluminium species during water treatment of the water with higher concentration of natural aluminium. Jar tests were used to determine the optimal conditions of coagulation. Residual aluminium concentration and the speciation of aluminium were monitored through the treatment at the water treatment plant Kozicin and during the jar tests. The results indicate that the concentration of organic matter and all aluminium fractions decreased after water treatment (the efficiencies of total Al removing were 76.8 and 70% after the jar tests and operational treatment, respectively). The results also showed that the representation of aluminium fractions have changed during the treatment process. The removing efficiencies of all aluminium fractions were between 21 to 95% and the organic dissolved aluminium was generally the best removed fraction of aluminium.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0149277