Počet záznamů: 1  

Depletion of Treg cells inhibits minimal residual disease after surgery of HPV16-associated tumours

 1. 1.
  0044812 - ÚMG 2007 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Šímová, Jana - Bubeník, Jan - Bieblová, Jana - Rosalia, Rodney Alexander - Frič, Jan - Reiniš, Milan
  Depletion of Treg cells inhibits minimal residual disease after surgery of HPV16-associated tumours.
  [Deplece regulačních T buněk potlačuje minimálni zbytkovou chorobu po chirurgickém odstranění nádorů asociovaných s HPV16.]
  International Journal of Oncology. Roč. 29, č. 6 (2006), s. 1567-1571. ISSN 1019-6439
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/04/0492
  GRANT EU: European Commission(XE) 18933 - CLINIGENE
  Grant ostatní:Liga proti rakovině(CZ) XX
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HPV16 * residual tumour disease * Treg cells
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 2.556, rok: 2006

  It is generally accepted that T regulatory cells (Treg CD4+CD25+Foxp3+) play an important role in the suppression of tumour immunity. We examined the impact of Treg cell depletion with anti-CD25 antibody as adjuvant therapy in the treatment of minimal residual disease after excision of murine HPV16-associated tumours. We found that the depletion of Treg cells inhibited growth of the recurrences after surgery of HPV16-associated MHC class I+ as well as MHC class I-deficient tumours transplanted in syngeneic mice. These results demonstrate that depletion of CD25+CD4+ Treg cells can be used as an efficient adjuvant treatment improving the results of surgery in the experimental systems mimicking human MHC class I+ and MHC class I-deficient, HPV16-associated neoplasms. Therefore, this therapeutic modality is worth being examined in patients with minimal residual HPV16-associated tumour disease after surgery.

  T regulační buňky (Treg) hrají důležitou roli v supresi protinádorové imunity. Byl studován dopad deplece Treg pomocí anti-CD25 protilátky jako adjuvantní terapie při léčbě minimální zbytkové choroby po chirurgickém odstranění myších nádorů asociovaných s HPV-16. Bylo zjištěno, že deplece Treg inhibuje růst rekurencí po operaci MHC I pozitivních i negativních nádorů transplantovaných do syngenních myší. Tyto výsledky dokumentují, že deplece CD25+CD4+ Treg buněk může být využita jako adjuvantní léčba v kombinaci s chirurgickým odstraněním nádoru v experimentálních systémech mimikujících lidské HPV16-asociované, MHC I pozitivní i deficientní nádory.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137506
   
Počet záznamů: 1