Počet záznamů: 1  

Immune escape phenotype of HPV16-associated tumours: MHC class I expression changes during progression and therapy

 1. 1.
  0024562 - ÚMG 2006 RIV GR eng J - Článek v odborném periodiku
  Mikyšková, Romana - Bubeník, Jan - Vonka, V. - Šmahel, M. - Indrová, Marie - Bieblová, Jana - Šímová, Jana - Jandlová, Táňa
  Immune escape phenotype of HPV16-associated tumours: MHC class I expression changes during progression and therapy.
  [Fenotyp imunitního úniku nádorů vyvolaných HPV16: exprese MHC 1. třídy se během nádorové progrese a léčby mění.]
  International Journal of Oncology. Roč. 26, č. 2 (2005), s. 521-527. ISSN 1019-6439
  Grant CEP: GA MZd(CZ) NC7148; GA MZd(CZ) NR8004; GA MZd(CZ) NR7807; GA ČR(CZ) GA301/04/0492; GA AV ČR(CZ) IAA5052203
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z5052915
  Klíčová slova: HPV16 * MHC class I- tumour cells * CTLs
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 2.681, rok: 2005

  Experiments were designed to examine whether the immune escape phenotype of HPV16-associated tumours is stable or whether the MHC class I expression can change during tumour progression and therapy. It has been found that temporary growth of MHC class I- tumours in syngeneic mice can lead to upregulation of the low MHC class I expression during radiotherapy and in tumour recurrences after surgery. If confirmed also with other tumour types and in human tumour systems, the upregulation of MHC class I molecule expression may have important implications in the development of immunotherapeutic strategies.

  Experimentálně bylo zjišťováno, zda je fenotyp imunitního úniku u nádorů vyvolaných HPV16 stabilní či zda se může exprese molekul MHC 1. třídy během nádorového růstu a léčby měnit. Bylo zjištěno, že přechodný růst MHC I- nádorů v syngenních myších může způsobit zvýšení této nízké exprese MHC 1. třídy během radioterapie a v nádorových rekurencích po chirurgickém zákroku. Pokud bude tento jev potvrzen i u dalších typů nádorů a v lidském nádorovém systému, mělo by toto zvýšení exprese molekul MHC 1. třídy význam při vývoji imunoterapeutických strategií.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115093
   
Počet záznamů: 1