Počet záznamů: 1  

Inhibitory effects of unmethylated CpG oligodeoxynucleotides on MHC class I-deficient and -proficient HPV16-associated tumours

 1. 1.
  0024481 - ÚMG 2006 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Reiniš, Milan - Šímová, Jana - Bubeník, Jan
  Inhibitory effects of unmethylated CpG oligodeoxynucleotides on MHC class I-deficient and -proficient HPV16-associated tumours.
  [Inhibiční účinky nemethylovaných CpG oligodeoxynukleotidů na MHC I+ a MHC I- nádory vyvolané HPV16.]
  International Journal of Cancer. Roč. 118, č. 7 (2006), s. 1836-1842. ISSN 0020-7136
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA301/04/0492
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HPV16 * immunotherapy * CpG oligodeoxynucleotides
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie
  Impakt faktor: 4.693, rok: 2006

  Unmethylated oligodeoxynucleotides containing guanine-cytidine dimers (CpG ODN) were described as potent inducers of selected antitumour immune responses and the immunotherapeutic efficacy of CpG ODN has been examined either alone or as a vaccine adjuvant. We hypothesized that CpG ODN therapy could be effective in immunotherapy of conventional MHC class I+ tumours as well as tumours that lost MHC class I expression during their progression. We employed the animal model resembling MHC class I+ and I- human papilloma virus 16-associated tumours. Immunotherapy with CpG ODN 1826 significantly reduced the growth of MHC class I-proficient and -deficient tumours. We also demonstrated that CpG ODN 1585, which indirectly activate natural killer cells, induced regression of MHC class I- tumours but not I+ tumours. This infers that synthetic CpG ODN have a potential for therapy of MHC class I+ and I- tumours and thus could be also used against tumours with down-regulated MHC class I expression.

  Nemethylované oligodeoxynukleotidy obsahující dimery guaninu a cytidinu (CpG ODN) byly popsány jako silné induktory selektivní protinádorové imunitní odpovědi a byla sledována imunoteraputicka účinnost CpG ODN samotného i jako vakcinačního adjuvans. Předpokládali jsme, že léčba CpG ODN by mohla být účinná i při imunoterapii konvenčních nádorů MHC I+, jakož i nádorů, které během své progrese ztratily expresi molekul MHC 1. třídy. Využili jsme přitom myší model podobající se nádorům MHC I+ a I- vyvolaných lidským papilomavirem 16. Imunoterapie pomocí CpG ODN 1826 výrazně snížila růst nádorů obou typů, MHC I+ a I-. Prokázali jsme také, že CpG ODN 1585, která nepřímo aktivuje přirozené zabíječské buňky, vyvolává regresi nádorů typu MHC I-, ale ne typu MHC I+. Z toho vyplývá, že syntetické CpG ODN mají léčebný potenciál pro imunoterapii nádorů MHC I+ i I- a lze jich tudíž využít k léčbě nádorů se sníženou expresí molekul MHC 1. třídy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0115018
   
Počet záznamů: 1