Počet záznamů: 1  

Immunotherapeutic efficacy of vaccines generated by fusion of dendritic cells and HPV16-associated tumour cells

 1. 1.
  0021918 - ÚMG 2006 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Šímová, Jana - Bubeník, Jan - Bieblová, Jana - Indrová, Marie - Jandlová, Táňa
  Immunotherapeutic efficacy of vaccines generated by fusion of dendritic cells and HPV16-associated tumour cells.
  [Imunoterapeutická účinnost vakcín připravených fúzí dendritických buněk s buňkami nádorů vyvolaných HPV16.]
  Folia Biologica. Roč. 51, č. 1 (2005), s. 19-24. ISSN 0015-5500
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5052203; GA ČR(CZ) GA301/04/0492
  Grant ostatní:Liga proti rakovině, Praha(CZ) -
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50520514
  Klíčová slova: HPV16 * DC-tumour hybrids * immunotherapy
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 0.719, rok: 2005

  Utilization of vaccines generated by fusion of dendritic cells and tumour cells is a promising approach to tumour immunotherapy. We have examined the therapeutic efficacy of vaccines generated by fusion of HPV16-associated tumour cells TC-1 with syngeneic and allogeneic dendritic cells. Locally administered hybrid cells generated by fusion of MHC class I+ TC-1 cells and syngeneic DC inhibited the growth of MHC class I+ TC-1 tumours, but not the growth of MHC class I- TC-1/A9-derived tumours. The growth of TC-1 tumours was also inhibited by hybrids generated by fusion of TC-1 cells and allogeneic DC. The therapeutic efficacy was enhanced by co-administration of the vaccine with synthetic immunostimulatory ODN CpG 1826.

  Využití vakcín připravených fúzí dendritických buněk s nádorovými buňkami představuje v imunoterapii nádorů slibný postup. Zkoumali jsme léčebnou účinnost vakcín připravených fúzí nádorových buněk TC-1 vyvolaných HPV16 se syngenními a alogenními dendritickými buňkami. Lokálně podané hybridní buňky připravené fúzí MHC I+ TC-1 buněk se syngenními dendritickými buňkami bránily růstu nádorů MHC I+ TC-1, ale ne nádorů MHC I- TC-1/A9. Růst nádorů TC-1 byl také potlačen hybridy připravenými fúzí buněk TC-1 s alogenními dendritickými buňkami. Léčebný účinek byl posílen současným podáním vakcíny se syntetickým imunostimulujícím ODN CpG 1826.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0110763
   
Počet záznamů: 1