Počet záznamů: 1  

Posouzení vlivu zóny ovlivněné ražbou na bezpečnost hlubinného úložiště pomocí výpočetních metod

 1. 1.
  0577999 - ÚGN 2024 RIV CZ cze O - Ostatní výsledky
  Březina, J. - Sysala, Stanislav - Stebel, J. - Béreš, Michal - Bérešová, Simona - Exner, P. - Horák, David - Kružík, Jakub - Luber, Tomáš - Špetlík, M.
  Posouzení vlivu zóny ovlivněné ražbou na bezpečnost hlubinného úložiště pomocí výpočetních metod.
  [Assessment of influence of the excavation disturbed zone on the safety of deep geological repository using computational methods.]
  2023
  Grant CEP: GA TA ČR(CZ) TK02010118
  Institucionální podpora: RVO:68145535
  Klíčová slova: excavation damage zone * stochastic simulation * DFN * safety case
  Obor OECD: Environmental and geological engineering, geotechnics

  Bezpečnost plánovaného hlubinného úložiště radioaktivních odpadů (HÚ) je zajištěna jednak inženýrskými bariérami (obalový soubor, bentonitové utěsnění) a dále zejména geologickou bariérou - horninovým masivem. Pro konstrukci úložiště jsou v horninovém masivu raženy chodby, přičemž dochází k narušení okolní horniny a vzniká tzv. zóna porušení (EDZ). V důsledku mechanických změn na síti mikro puklin dochází v EDZ k nárůstu hydraulické vodivosti. EDZ v okolí chodeb tak vytváří preferenční cestu pro transport kontaminace ke geologickým poruchám ś hlavním transportním cestám k povrchu. Metodika předkládá návrh charakterizace bezpečnosti jednotlivých úložných pozic z pohledu transportu radioaktivních látek v závislosti na EDZ. Za tímto účelem je definován indikátor bezpečnosti - numerická veličina odvozená od transportního modelu a jsou popsány stochastické metody umožňující zachytit vliv nejistot v parametrech modelu. Stochastický model parametrů EDZ je
  určen pomocí nepřímého měření s využitím Bayesovské inverze.

  The safety of the planned underground repository of radioactive waste (DGR) is ensured both by engineering barriers (containment, bentonite sealing) and by the geological barrier - rock massif. For the construction of the repository, corridors are excavated, whereby the surrounding rock is disturbed, and the so-called disturbance zone (EDZ) is created. As a result of mechanical changes in the micro-fracture network, the hydraulic conductivity in the EDZ increases. The EDZ in the vicinity of the tunnels thus creates a preferential transport pathway for contamination to geological faults - the main transport pathways to the surface. The methodology presents a proposal to characterize the safety of individual storage positions from the perspective of radioactive transport as a function of the EDZ properties. For this purpose, a safety indicator - a numerical quantity derived from the transport model - is defined, and stochastic methods are used to capture the effect of uncertainties in the model parameters. The stochastic model of the EDZ parameters is determined by indirect measurement using Bayesian inversion.
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0348077

   
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  UGN_0577999.pdf04.6 MBJinávyžádat
   
Počet záznamů: 1  

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.